Nätverksmöte: Genushistoria med individen i fokus

Välkommen till ett nationellt nätverksmöte med inriktning på biografigenrens roll i genushistorisk forskning den 21 november 2018. Mötet arrangeras av SKOGH (Sveriges Kvinno- och Genushistoriker) i samarbete med Historiska institutionen, Lunds universitet.

Program 

13.00–13.15 LUX Aula (Övre): SKOGHs styrelse hälsar välkomna

 13.15–14.30 LUX Aula (Övre): Presentation av Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon

Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon (SKBL) innehåller 1000 nyskrivna biografiska artiklar om kvinnor som har varit aktiva på en rad olika samhällsområden. Projektledarna Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg har nyligen tilldelats tankesmedjan Humtanks pris till akademiker som synliggjort humanioras betydelse. Här ges en presentation av hur man kan använda databasen, följt av en frågestund.

Medverkande: Maria Sjöberg, professor i historia och Ulrika Lagerlöf Nilsson, fil. dr i historia och docent i kyrkohistoria.

14.30–15.00 Fikapaus

15.00–16.00, LUX B152: SKBL-skribenter presenterar 

Under detta pass får vi exempel på vad det biografiska perspektivet kan bidra med. Några av SKBLs skribenter presenterar sina artiklar om kvinnliga jurister, konstnärer, hjälparbetare och fredsaktivister, och hur arbetet med dessa relaterar till deras pågående forskning.

Medverkande: Elsa Trolle Önnerfors, docent i rättshistoria, Linda Fagerström, docent i konstvetenskap, Lina Sturfelt, fil. dr i historia, Maria Småberg, fil. dr i historia.

16.15–17.30, LUX B152: Rundabordssamtal: biografins utmaningar och möjligheter

Medverkande: Christina Carlsson Wetterberg, professor emerita i historia, Eva Helen Ulvros, professor i historia, Henrik Rosengren, docent i historia, Lena Halldenius, docent i praktisk filosofi och professor i mänskliga rättigheter.

Praktisk information

Arrangemanget äger rum i LUX-huset, Helgonavägen 3, Lund. Det är öppet för alla och det är gratis att delta. Om du vill ha fika, anmäl dig senast 9/11 till: Ann-Sophie Mårtensson, ann-sophie.martensson@mau.se.

Program: Inför liv eller död: Kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg den 29 november.

Här kommer ett färdigt program för Inför liv eller död: Kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg den 29 november.

Onsdag 29 november arrangerar SKOGH, tillsammans med Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå centrum för genusstudier och Såhkie – Umeå sameförening, konferensen Inför liv eller död: Kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg på Kvinnohistoriskt museum i Umeå.

I år firas för första gången den 29 november som en allmän samisk flaggdag i Norden för att högtidlighålla frihetskämpen och pionjären Elsa Laula Renbergs födelsedag och hennes betydelse för den politiska utvecklingen i Sápmi! I samband med detta första firande arrangeras en konferensdag på Kvinnohistoriskt museum i Umeå! Under dagen ges möjlighet att lyssna både på spännande föreläsningar om samiska perspektiv på kvinnohistorien och kvinnorörelsen samt kortare forskarpresentationer om andra osynliggjorda frågor och perspektiv inom den kvinnohistoriska historieskrivningen.

PROGRAM:

Datum: Onsdag 29 november 2017
Tid: 09.00-17.00
Plats: Kvinnohistoriskt museum, Väven
Konferencier: Åsa Össbo, Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet
Fri entré, endast föranmälan (länk längre ned på sidan).

09.00-09.30: Arrangörerna hälsar välkomna!
09.30-10.20: Johan Sandberg McGuinne: Bremer, Laula och Karnell: Inför Undergången, men för vem?
10.20-10.40: Rast med kaffe
10.40-12.00: Sessionspass – Bortträngda kvinnohistorier och kvinnorörelsens självbild
Christina Douglas – ”En kolonial elits kvinnorörelse: en ambivalent historia”
Christian Gerdov – ”Möten med moderniteten”
12.00-13.00: Lunch
13.00-14.20: Sessionspass – Historiografi och makten över kvinnohistorien
Yulia Gradskova – ”Postkoloniala perspektiv på kvinnoemancipation i Sovjetunionen?”
Daniel Nyström – ”Konstruktioner av ett före och ett efter kvinnorörelsen”
Isabelle Brännlund – ”En lång vandring eller ett kort språng: Hur lång är vägen till huvudstaden?”
14.20-15.10: Anna-Lill Drugge: I betraktarens öga – (Synen på) samiska kvinnor i ett dynamiskt Sápmi
15.10-15.30: Rast med kaffe
15.30-16.20: Ina Knobblock: Att dekolonisera feminism: samiska feministiska samtal
16.20-17.00: Avslutande diskussion (Moderator: Åsa Karlsson Sjögren)

Om du vill komma på konferensen för att lyssna, fråga och diskutera vänligen fyll i anmälningsformuläret Publiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Bara föranmälda ryms i lokalen. Sista dag för publikanmälan är måndag den 20 november.

Buerie båeteme/Buerestbåhtieme/Buorisboahtem/Buresboahtin/Välkommen!

 Se också Kvinnohistoriskt museums hemsida som du hittar här.

cropped-skoghlogoberlin2mossgrön.jpgsahkie_2013_02[1]genusjubelvaartoe_left_samisk 
kvinnohist   

 

I anslutning till konferensen kommer SKOGH även hålla årsmöte. Kallelse och information om detta har skickas ut separat till SKOGHs medlemmar. Ännu ej medlem? Klicka här.

Anmälan till Inför liv eller död: kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg

Nu är det dags att börja fila på presentationer och anmäla sig till Kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg som kommer hållas på Kvinnohistoriskt museum i Umeå den 29 november i höst. Observera att det finns två anmälningslänkar: en för den som önskar presentera sin forskning och en för den som önskar komma som åhörare. I anslutning till konferensen kommer Skogh även hålla årsmöte. Kallelse och information om detta skickas ut separat till Skoghs medlemmar. Ännu ej medlem? Klicka här:

Inför liv eller död: Kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg

Tidigare i år instiftades den 29 november som en allmän samisk flaggdag i Norden för att högtidlighålla frihetskämpen och pionjären Elsa Laula Renbergs födelsedag och hennes betydelse för den politiska utvecklingen i Sápmi. Redan 1904 kom Elsa Laulas kampskrift  ”Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena” där hon ställer krav på självbestämmande över mark och vatten för det samiska folket. Elsa Laula Renberg var med och bildade den första sameföreningen på svensk sida och en av initiativtagarna till det första samiska landsmötet som skedde på norsk sida för 100 år sedan i Trondheim/Tråante.

I samband med det första firandet av denna dag arrangerar SKOGH, tillsammans med Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå centrum för genusstudier och Såhkie- Umeå sameförening, en konferensdag på Kvinnohistoriskt museum i Umeå. Konferensdagen arrangeras inom ramen för Genusjubel som uppmärksammar den långa tradition av genusvetenskaplig och maktkritisk forskning som finns vid Umeå universitet. Med Elsa Laula Renberg i förgrunden och med det samiska i fokus bjuder SKOGH och medarrangörer in till en konferensdag under vilken vi vill uppmuntra till samtal kring samiska perspektiv på kvinnohistorien och kvinnorörelsen, men även de andra normativa uteslutningar som alltjämt präglar den kvinnohistoriska historieskrivningen.

Om du är forskare och vill komma och presentera din forskning i sessionspassen “Bortträngda kvinnohistorier och kvinnorörelsens självbild” eller “Historiografi och makten över kvinnohistorien” vänligen fyll i anmälningsformuläret Presentatör. Sista anmälningsdag för forskarpresentationer är 18 oktober.

Om du vill komma på konferensen för att lyssna, fråga och diskutera vänligen fyll i anmälningsformuläret Publik. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Sista dag för publikanmälan är måndag den 20 november.

 

Buerie båeteme/Buerestbåhtieme/Buorisboahtem/Buresboahtin/Välkommen!

cropped-skoghlogoberlin2mossgrön.jpg vaartoe_left_samisk

          sahkie_2013_02[1]               genusjubelkvinnohist

 

 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM

Datum: Onsdag 29 november 2017

Tid: 09.00-17.00

Plats: Kvinnohistoriskt museum, Väven

09.00-09.30: Välkomna!

09.30-10.20: Key-note Johan Sandberg McGuinne: Bremer, Laula och Karnell: Inför Undergången, men för vem?

10.20-10.40: Rast med kaffe

10.40-12.00: Sessionspass 1: Bortträngda kvinnohistorier och kvinnorörelsens självbild

12.00-13.00: Lunch

13.00-14.20: Sessionspass 2: Historiografi och makten över kvinnohistorien

14.20-15.10: Key-note Anna-Lill Drugge: I betraktarens öga – (Synen på) samiska kvinnor i ett dynamiskt Sápmi

15.10-15.30: Rast med kaffe

15.30-16.20: Key-note Ina Knobblock:  Att dekolonisera feminism: samiska feministiska samtal

16.20-17.00: Avslutande diskussion

 

 

 

PRESENTATION AV KEY-NOTES

Johan Sandberg McGuinne har studerat engelska, sydsamiska och tyska på kandidat- och licentiatsnivå vid Göteborgs Universitet, Umeå Universitet, Albert-Ludwigs Universität i Freiburg im Breisgau och Stirling University, Skottland. För närvarande arbetar han som förstelärare i engelska och sydsamiska i Lycksele Kommun. Han har tidigare arrangerat ett antal samiska språkbad i samarbete med Sameskolstyrelsen, och han skriver regelbundet för flera samiska tidningar. Nyligen avslutade han det Sametingsfinansierade projektet Sápmi 2.0 – Subaltern No More tillsammans med Anne Wuolab, ett språkrevitaliseringsprojekt som under sammanlagt två år fokuserade på att lyfta dekoloniala tankar, och samtidigt uppmuntra samer att ta tillbaka sina språk, och under hösten är han aktuell med radioteatern ”Elsa Laula i Saajvoe-Kungens Rike”, som under hösten översätts till Sveriges nationella minoritetsspråk av SR Sameradion och Barnradion.

Anna-Lill Drugge är historiker och disputerade år 2012 med avhandlingen Att representera och representeras, samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006. Hennes forskningsintressen omfattar framförallt genus- och mediehistoria, utbildningshistoria samt forskningsmetodik och forskningsetik inom urfolksforskning. En av hennes senaste publikationer är antologin Ethics in Indigenous Research, Past Experiences – Future Challenges som utgavs 2016 och för vilken hon är redaktör.

Ina Knobblock är född i Jiellevárre (Gällivare). Hon arbetar som doktorand i genusvetenskap vid Lunds universitet. Knobblocks forskning rör sig i områdena dekolonial-, antirasistisk och intersektionell feminism med ett särskilt fokus på samspelet mellan genus och positionen som urfolk. I Knobblocks pågående avhandlingsprojekt reflekterar hon över betydelsen av urfolksfeministiska bidrag för feministisk teori och social rörelse. Genom dialog med samiska feminister utforskar hon särskilt hur feminism kan tänkas och ifrågasättas från samiska utgångspunkter (se Knobblock & Kuokkanen 2015). Utifrån samiska kvinnors perspektiv och erfarenheter berör avhandlingen i vidare bemärkelse  processer av nordisk kolonialism samt villkor och möjligheter för samisk kamp för social rättvisa.

 

Call for papers: Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Oulu 2018

Här kommer Call for papers för nästa Nordiska kvinno – och genushistorikermöte som äger rum i Oulo, Finland, juni 2018.

Dear colleagues in the Nordic countries,

We are glad to open the website and call for papers for the 12th Nordic Women’s and Gender History Conference which will take place in Oulu, Finland on 7–9 June, 2018. The theme of the conference will be ‘Crisis’.

Conference website is available in www.kvinhist2018.fi

Call for papers and sessions will be open from 1 September until 31October, 2017.

Preliminary programme is also available.

In Contacts you will find information on the Nordic coordination group with your names listed by country (without email addresses).

Sweden: Helena Bergman (helena.bergman@historia.su.se) Ulrika Holgersson (ulrika.holgersson@hist.lu.se) Ulla Manns (ulla.manns@sh.se)

Denmark: Bolette Frydendahl Larsen (bolette.frydendahl.larsen@hist.lu.se) Nina Trige andersen (nina.trige.andersen@gmail.com) Birgitte Possing (bp@sa.dk)

Iceland: Erla Hulda Halldorsdottir (ehh@hi.is)

Norway: Elisabeth Haavet (elisabeth.haavet@ahkr.uib.no) Inger Marie Okkenhaug (okkenhai@hivolda.no)

Finland: Seija Jalagin (seija.jalagin@oulu.fi) Maarit Leskelä-Kärki (maales@utu.fi)

Please, disseminate the call for papers and related information in your networks, email lists and websites.

We are looking for an inspiring conference next summer!

Best regards and sunny days,

– Seija Jalagin

Chair of the organizing committee in Oulu

Inför liv eller död: Kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula den 29 november

Tidigare i år instiftades den 29 november som en allmän samisk flaggdag i Norden för att högtidlighålla frihetskämpen och pionjären Elsa Laulas födelsedag och hennes betydelse för den politiska utvecklingen i Sápmi. Redan 1904 kom Elsa Laulas kampskrift  ”Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena” där hon ställer krav på självbestämmande över mark och vatten för det samiska folket. Laula var med och bildade den första sameföreningen på svensk sida och en av initiativtagarna till det första samiska landsmötet som skedde på norsk sida för 100 år sedan i Trondheim/Tråante.

 

I samband med det första firandet av denna dag arrangerar SKOGH, tillsammans med Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå centrum för genusstudier och Såhkie- Umeå sameförening, en konferensdag på Kvinnohistoriskt museum i Umeå. Konferensdagen arrangeras inom ramen för Genusjubel som uppmärksammar den långa tradition av genusvetenskaplig och maktkritisk forskning som finns vid Umeå universitet. Med Elsa Laula i förgrunden och med det samiska i fokus bjuder SKOGH och medarrangörer in till en konferensdag under vilken vi vill uppmuntra till samtal kring samiska perspektiv på kvinnohistorien och kvinnorörelsen, men även de andra normativa uteslutningar som alltjämt präglar den kvinnohistoriska historieskrivningen. Konferensdagen kommer att innehålla dels key-notes, dels två sessionspass.
Mer information såsom detaljerat konferensprogram, anmälningsformulär samt call for papers kommer i slutet av augusti .

 

Tid och plats
Datum: Onsdag 29 november 2017
Tid: 09.00-17.00 (med efterföljande årsmöte för SKOGH och middag)
Plats: Kvinnohistoriskt museum, Väven

 

Arrangörer

SKOGH (Sveriges kvinno- och genushistoriker) Vaartoe- Centrum för samisk forskning
Umeå centrum för Genusstudier/Genusjubel Såhkie- Umeå sameförening

Kvinnohistoriskt museum

Nytt rösträttssymposium!

Här kommer en inbjudan till ett symposium om rösträtt på Stockholms universitet.

Rösträttsnätverket − Vote 2021

Symposium:

Fighting for Democracy − Experiences from the Dutch, Polish and German Suffrage Movements

 

Datum och plats: 26 April 2017, Stockholms Universitet, seminarierum E 371

Kl 13.00-17.00

Program:

Between Entertainment and Imperial Politics: the uses of folklore in the spectacle of the International Woman Suffrage Alliance

Mineke Bosch, Professor, University of Groningen, Holland

The History of Women’s Suffrage in Poland

Małgorzata Fuszara, Professor, Warsaw University, Polen

The struggle for Women’s Suffrage in Germany: Which suffrage and for whom?

Gabriele Abels, Professor, Eberhard Karls University Tübingen, Tyskland

Moderator: Silke Neunsinger, docent, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Anmälan senast 19 april till christina.florin@historia.su.se

Välkommen!

Symposiet anordnas med stöd av Riksbankens Jubileumsfond

 

 

Kallelse till Skoghs årsmöte samt inbjudan till halvdagskonferens

Hej! Här kommer en kallelse till årsmöte för föreningen SKOGH – Sveriges kvinno- och genushistoriker måndagen den 24 oktober 2016.

Välkommen till årsmöte för föreningen SKOGH – Sveriges kvinno- och genushistoriker måndagen 24 oktober kl. 16.15 i Umeå. Årsmötet hålls i samband med en halvdagskonferens (mer om den nedan) och förslag till dagordning finns här nedanför.

Förslag till dagordning

1 Mötets öppnande
2 Val av mötesfunktionärer
3 Fastställande av dagordning
4 Föredragning av verksamhetsberättelse
5 Föredragning av årsredovisning samt revisionsberättelse
6 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016 7 Utfyllnadsval till styrelsen
8 Medlemsavgiftens storlek och avgiften till IFRWH
9 Övriga frågor
10 Mötets avslutande

OBS! Eventuella motioner ska vara styrelsens ordförande Johanna Overud tillhanda senast två veckor före mötet (johanna.overud@umu.se).

I samband med årsmötet bjuder vi in till en halvdagskonferens i Umeå på temat ”Genus i historisk forskning/Historia i genusforskning”. Halvdagen syftar till att diskutera den nuvarande statusen för genusperspektiv i historisk forskning samt historiska perspektiv i genusforskning. Målet är att belysa tänkbara och faktiska likheter och skillnader mellan historia och genusvetenskap, samt att hålla genushistoriker och genusvetare uppdaterade om på vilka punkter våra forskningsområden överlappar.

Alla med genusvetenskapligt eller genushistoriskt intresse är välkomna att delta. I anslutning till konferensen hålls årsmöte för föreningen SKOGH (se bifogad kallelse eller gå in på www.skogh.nu). Halvdagen är kostnadsfri och SKOGH bjuder på middag. Anmälan görs genom formulär via länk https://goo.gl/forms/SwvtASTBLkykxRNA3 senast 16 oktober.

Program halvdagskonferens

13.15–13.30 Hej och välkomna!

13.30–14.30 ”Kvinnovetandets framväxt” Samtal mellan idéhistorikern Lena Eskilsson och historikern Bodil Formark

14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 ”Genus i historisk forskning/Historia i genusforskning” Två presentationer av ekonomhistorikern Yvonne Svanström och historikern Helena Tolvhed med efterföljande diskussion

16.00–16.15 Bensträckare

16.15–17.15 Årsmöte för föreningen SKOGH

17.30 Middag

Påminnelse: Boka den 24 oktober i kalendern!

Hej!

Här kommer en påminnelse så att ni inte glömmer bort att boka in den 24 oktober i kalendern.

Föreningen Sveriges Kvinno- och genushistoriker bjuder då in till halvdagskonferens med efterföljande årsmöte.

Tid: Den 24 oktober 2016, Umeå universitet.

Halvdagskonferens Genus i historisk forskning/Historia i genusforskning.

Temat för halvdagskonferensen är att undersöka förhållandet mellan historisk forskning och genusforskning. I två samtal diskuterar yngre och äldre forskare den kanske ibland något ambivalenta relationen mellan genus och historia. Återblickar blandas med framtidsspaningar och kanske ett och annat önskemål.

Preliminärt schema:

13.15-13.30 Hej och välkomna

13.30-14.30 Bodil Formark samtalar med Lena Eskilsson.

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Helena Tolvhed samtalar med Yvonne Svanström.

16.00-16.15 Bensträckare

16.15-17.30 Årsmöte SKOGH

Halvdagen avslutas med gemensam middag.

 

 

Skogh på svenska historikermötet 2017

I maj 2017 hålls det svenska historikermötet i Sundsvall, Mittuniversitetet. Styrelsen för SKOGH hoppas förstås att genushistorisk forskning kommer att presenteras och diskuteras inom en mängd olika sessioner och vid en mängd möten mellan historiker inom olika inriktningar och fält och att konferensen ger en injektion för fortsatt forskning.

Vi i styrelsen för SKOGH planerar därutöver att föreslå två sessioner/rundabordssamtal inom konferensens tema Revolutioner:

I. Historia och Genus – Revolution eller Reform?
Vad har de senaste 40 årens kvinno-, genus- och sexualitetshistoria betytt för historieämnets inomvetenskapliga utveckling och dagsform? I ämnesval såväl som teoretiskt och metodologiskt? Problem och möjligheter?

II. Genus och Revolution
Hur förhåller sig den genushistoriska forskningen till de ”stora” revolutionerna? Adderande, reformerande eller revolutionerande?​ Hur har revolutionsbegreppet använts inom kvinno-, genus- och sexualitetshistoria för att beskriva förändring och vilken betydelse har begreppsanvändningen för historieskrivningen?

Skulle du vilja vara med i en sådan session/rundabordssamtal, eller har du förslag på namn på personer som kan tänkas vilja delta? Kontakta : Åsa Karlsson Sjögren asa.karlsson.sjogren@umu.se

Deadline för sessionsförslag är den 1 oktober, så sänd in dina förslag senast den 1 september.

Uppdaterat program för rösträttskonferensen 18-19 augusti

Hej! Här kommer ett uppdaterat program för rösträttskonferensen i augusti. Se också inlägget nedan om hur man går till väga för att registrera sig!

Allmän och lika rösträtt?

Historiekritiska perspektiv på medborgarskap och demokrati”,

Upptaktskonferens inför 100-årsjubileet av svenska kvinnors rösträtt, Aula Magna, Stockholms universitet, den 18-19 augusti 2016

Program

Dag 1: 18 augusti

8.30-9.00                Registrering (foajén, Aula Magna), kaffe och smörgås

9.00-9.30                Konferensen öppnas, Kirsti Niskanen

9.30-10.30              Keynote 1: Prof. Krista Cowman: ”Militancy and the British

Experience” (moderator: Åsa Karlsson Sjögren)

10.30-10.40            Paus inklusive bensträckare

10.40-12.00            Parallella workshops

12.00-13.00            Lunch

13.00-15.00            Parallella workshops                         

15.00-15.30            Kaffe och kaka

15.30-17.30            Parallella workshops,

19.00                                            Middag (för anmälda) ev kommer middagstiden att tidigareläggas)

 

Dag 2: 19 augusti

9.00-10.00              Keynote 2: prof. Drude Dahlerup: ”Engendering Democracy: A Critical Perspective”

(moderator: Christina Florin)

10.00-10.30            Kaffepaus

10.30-12.00            Forskningsinitiering: plenumdiskussion utifrån dag 1s workshops

(moderator: Ulla Manns och Kirsti Niskanen)

12.00-13.00            Lunch

13.00-14.30            Forskningsinitiering (forts.): plenumdiskussion utifrån dag 1s

workshops (moderator: Drude Dahlerup och Lenita Freidenvall)

14.30-15.00            Kaffe och kaka

15.00-16.30            Slutdiskussion med framåtplaner (moderator: Ulrika Holgersson och Josefin Rönnbäck

Detaljerat program för workshops, dag 1 skickas ut den 15 augusti