Skoghs Styrelse

På Skoghs årsmöte 2012 (som hölls i Bergen i samband med Nordiska kvinno- och genushistorikermötet) valdes en ny styrelse på tre år.

Den nya styrelsen, som är stockholmsbaserad, består av:
Klara Arnberg, ekonomisk historia SU
Helena Bergman, historia SU
Christina Douglas, historia SH
Ioulia Gradskova, historia SU
Ulla Manns, genusvetenskap SH
Kirsti Niskanen, historia SU
Ale Pålsson, historia SU

Fia Sundevall, ekonomisk historia SU (ordförande)Om du vill komma i kontakt med styrelsen når du den enklast via Fia Sundevall på fia.sundevall@ekohist.su.se