Möte den 7 november vid Stockholms Universitet om Nordiska Genushistorikermötet

Kära kollegor med genus-kvinno- och sexualitetshistoriskt intresse!

De svenska representanterna för arrangerandet av nästa Nordiska genushistorikermöte (enligt planen augusti 2015) och föreningen SKOGH bjuder härmed in alla intresserade till ett extra viktigt möte torsdag 7 november. Bakgrunden är, i korthet, att vi efter sommaren meddelats att Danmark inte längre anser sig kunna ordna nästa möte. Bollen har därför landat hos oss i Sverige, eftersom vi enligt den ambulerande ordning som finns, stod i tur efter Danmark. Vi behöver diskutera igenom situationen med en större grupp då en rad frågor härmed aktualiserats:

Ska Sverige åta sig uppdraget, och i så fall hur ska arrangemanget genomföras? En större övergripande fråga som också bör avhandlas är det Nordiska genushistoriska sammanhanget som sådant. Finns det fortfarande behov av nordiska konferenser när många ändå organiserar sig i andra nationella, europeiska och internationella sammanhang? Och hur bör i så fall konferensens form och upplägg förändras för att framgent locka forskare och doktorander inom fältet?

Detta är, som ni förstår, angelägna frågor att tala vidare om. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta i den träff vi i SKOGHs regi nu ordnar (SKOGH: Sveriges genus- och kvinnohistoriker).

Välkomna till Historiska institutionen, Stockholms universitet, torsdag 7 november kl. 16.00, lokal D 900. Föreningen SKOGH bjuder på kaffe och smörgås.

Väl mött kollegor!
Helena Bergman & Ulla Manns & Ulrika Holgersson

Vid frågor: kontakta helena.bergman@historia.su.se eller ulla.manns@sh.se