Gott nytt SKOGH-år!

Välkomna till ett nytt år med SKOGH, Sveriges kvinno- och genushistoriker!

Med detta mejl vill föreningens styrelse informera om förestående SKOGH-verksamhet, närmast i samband med Svenska historikermötet 8-10 maj, samt påminna om medlemsavgiften för 2014.

Medlemskap för 2014
Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2014. Medlemsavgifterna utgör föreningens huvudsakliga inkomstkälla och är en nödvändighet för att kunna organisera föreningsverksamhet, med seminarier och konferenser med mera. Medlemsavgiften är fortfarande 200 kr för disputerade och 100 kronor för doktorander/studenter. Betalning görs till plusgirokonto 79 91 04-5. Glöm inte att uppge namn och gärna även mejladress.

SKOGH-sessioner och mingel vid Svenska historikermötet 8-10 maj
Den 8-10 maj kommer kvinno- och genushistoriker från hela Sverige stråla samman i Stockholm med anledning av Svenska historikermötet. Inom ramen för konferensen arrangerar SKOGH två vetenskapliga sessioner och ett socialt ”mingel”. Ta tillfället i akt att delta i dessa SKOGH-aktiviteter och att umgås och diskutera med genushistoriskt intresserade från när och fjärran!

Sessioner
Håll utkik efter SKOGH-sessionerna ”Massa, massa män: panelsamtal om historikerkårens och historievetenskapens kön” samt ”Genus och temporalitet”. Sessionerna problematiserar på olika sätt – professionellt, teoretiskt – historievetenskapens könade grundpremisser. Uppdaterad information om sessionerna kommer att anslås på SKOGHs hemsida och mejllista när konferensen närmar sig!

Mingel
SKOGH bjuder också in till ett mingel som avslutning på mötet. Minglet arrangeras tillsammans med Svenska historiska föreningen och Lärdomshistoriska samfundet och äger rum i biblioteket i Humanistvillan kl. 16.15, lördagen den 10 maj. Välkomna!

Hemsida, facebooksida och mejllista
Föreningens hemsida är sedan en tid tillbaka www.skogh.nu. Sidan fungerar tillsammans med mejllistan som föreningens huvudsakliga informationskanal.

Även vår mejllista har ny adress sedan en tid tillbaka: SKOGH@segate.sunet.se. För att anmäla dig till listan skickar du ett e-brev med ditt namn och e-postadress till yulia.gradskova@historia.su.se och christina.douglas@sh.se. Skriv gärna SKOGH som ämnesrubrik/i ärendefältet!

Föreningen har en facebooksida med adressen www.facebook.com/SKOGHforening. Facebooksidan används som komplement till hemsidan och mejllistan för att sprida information om föreningens verksamhet, m.m.

Styrelsen
Föreningens styrelse har sedan 2012 säte i Stockholm. Den består av:

Klara Arnberg, ekonomisk historia SU
Annika Berg, historia SU
Helena Bergman, historia SU (ordf.)
Christina Douglas, historia SH (vice ordf.)
Mari Eyice, historia, SU
Yulia Gradskova, historia SU
Helena Hill, genusvetenskap SH
Jens Ljunggren, historia, SU
Ulla Manns, genusvetenskap SH
Ann Nehlin, historia, SU
Kirsti Niskanen, historia SU
Ale Pålsson, historia SU
Helena Tolvhed, historia SU

Återigen, välkomna till ett nytt verksamhetsår med föreningen!
Vid frågor, kontakta Skoghs ordförande Helena Bergman (helena.bergman@historia.su.se)
eller vice ordförande Christina Douglas (christina.douglas@sh.se)