Kallelse till SKOGHs årsmöte måndagen den 6 oktober 2014!

Välkommen till årsmöte för föreningen SKOGH – Sveriges kvinno- och genushistoriker måndagen 6 oktober 2014 i Stockholm. Förslag till dagordning finns här nedanför.

I anslutning till årsmötet hålls också en nationell halvdagskonferens för kvinno- och genushistoriker med rubriken ”Massa, massa män – och sedan ’det där andra’”.
På programmet finns ett föredrag av professor Åsa Karlsson Sjögren, Umeå, med efterföljande diskussion på temat ”Massa, massa män – och det där ’andra’”, om historieämnets genuskodning, samt en forskarstafett med utrymme för intresserade att göra korta muntliga presentationer av pågående forskning. Närmare information och ett detaljerat schema kommer längre fram men boka in datumet redan nu: eftermiddagen 6 oktober mellan kl. 13–17 (följt av föreningen SKOGHs årsmöte). Om du är intresserad av att presentera din forskning (på valfritt tema, ca 10 minuter) ska du höra av dig till styrelsens ordförande Helena Bergman (helena.bergman[AT-tecken]historia.su.se) senast 1 september.

Hoppas vi ses i Stockholm den 6 oktober 2014! I sambands med årsmötet bjuds på dryck och tilltugg.
/SKOGHs styrelse

Kallelse till årsmöte för SKOGH, Sveriges kvinno- och genushistoriker

Tid och plats: måndag 6 oktober kl. 17-18, rum D900, Historiska institutionen, Södra huset, Stockholms universitet.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
3. Fastställande av dagordning
4. Föredragning av verksamhetsberättelse
5. Föredragning av årsredovisning samt revisionsberättelse
6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014
7. Fyllnadsval till styrelsen samt av övriga ansvarsposter
8. Medlemsavgiftens storlek och avgiften till IFRWH
9. Nästa årsmöte och val av ny styrelse
10. Inför Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande

OBS! Eventuella motioner ska vara styrelsens ordförande tillhanda senast en månad före mötet (se http://skogh.nu/ för kontaktinformation).