SKOGHs årsmöte 2014 har avhållits

Tack alla ni som medverkade vid SKOGHs halvdagskonferens och årsmöte vid Stockholms universitet 6 oktober 2014! Dagen innehöll spännande föredrag och engagerade diskussioner om läget inom det svenska genushistoriska fältet. I samband med årsmöte gjordes ett fyllnadsval till styrelsen. Den ”nygamla” styrelsen som ska leda föreningens verksamhet ett sista år innan det är dags för den nya styrelseorten (Umeå) att ta vid består av:

Helena Bergman, historia, SU (ordf.)
Annika Berg, (idéhistoriker) historia, SU
Christine Bladh, historia, SH (kassör)
Christina Douglas, historia, SH (vice ordf.)
Mari Eyice, historia, SU
Malin Forshällen, historia, SU
Yulia Gradskova, historia, SU
Anne Hedén, historia, SU
Ulla Manns, (idéhistoriker) genusvetenskap, SH
Kirsti Niskanen, historia, SU
Ale Pålsson, historia, SU
Yvonne Svanström, ekonomisk historia, SU
Helena Tolvhed, historia, SU