SKOGH arrangerar Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 19-21 augusti 2015!

SKOGH är en av arrangörerna till det elfte Nordiska kvinno- och genushistorikermötet, vilket äger rum i Stockholm 19-21 augusti 2015. Konferensen är ett samarbete mellan föreningen SKOGH och Historiska institutionen och Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet samt Institutionen för historia och samtidsstudier och CBEES vid Södertörns högskola.

Nordiska kvinno-och genushistorikermötet är ett etablerat forum för kvinno-, genus, köns- och sexualitetsforskare i de nordiska länderna. Här möts nordiska historiker från olika akademiska discipliner för att presentera och diskutera ny forskning. Den speciella relationen mellan föreningen SKOGH och det Nordiska kvinno- och genushistorikermötet markeras genom att föreningens styrelse brukar bytas i samband med de nordiska konferenserna. Så kommer ske även denna gång: Stockholmstyrelsen leder föreningens verksamhet till och med konferensen och lämnar sedan över till den nya styrelse som väljs under konferensdagarna.

På Nordiska kvinno- och genushistorikermötets flik här på webbplatsen (http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/) finns närmare information om konferensen. Varmt välkomna till det elfte Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 19-21 augusti 2015!