God jul från SKOGH

Deadline för paper och sessionsförslag för XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Stockholm 19-21 augusti 2015 är nu nådd. Till mötet har en stor mängd intressanta förslag på papers och sessioner inkommit, vilka speglar den nordiska kvinno- och genushistoriska forskningen i dess mångfald. Senast i februari 2015 hoppas vi kunna presentera ett preliminärt sessionsschema och ge besked om vilka förslag som antagits.

Tack för alla som har skickat in förslag, vi på SKOGH önskar er alla en god jul och gott nytt år!

–––––––––

Deadline for paper and session proposals for the XIth Nordic Women’s and Gender History Conference, in Stockholm, August 19-21, 2015 has been reached. The conference organizers have received many interesting proposals for papers and sessions spanning a broad field of research, and reflecting the diversity of Nordic women’s and gender history research. Decisions will be finalized in early February, 2015, and we hope to be able to present a preliminary session schedule by then.

Thank you to everyone who has sent in proposals, we here at SKOGH wish you all happy holidays and a happy new year!