Sista anmälningsdag den 15 april/Sign-up closes April 15

ENGLISH BELOW

Kära konferensdeltagare!

Tiden rinner iväg! Snart är sista anmälningsdagen till konferensen här. Vi vill därför påminna alla om att anmäla sig som tänkt göra så. Särskilt de av er som fått sessioner eller papers accepterade.

För att kunna komma på konferensen måste man även anmäla sig till själva konferensen, även om man fått ett paper eller en session accepterad. Den som inte anmäler sig stryks.

Sista anmälningsdagen är den 15 april, det vill säga onsdag nästa vecka.

Anmälningsformuläret hittar ni här.

Avgift, Disputerade forskare
Reguljär (16 mars -15 april) 1400 SEK

Avgift, Doktorander och studenter
Reguljär (16 mars -15 april) 1000 SEK

Vi ser fram emot ert deltagande på konferensen!
Har du frågor? Mejla konferensarrangörerna på nkghm2015@historia.su.se

Med vänliga hälsningar,
Konferensarrangörerna

****

Time moves swiftly and soon the last day of sign-up is upon us. We, the conference organizers, would like to remind everyone to sign up who has intended to do so.This goes as well for those of you have have had papers or sessions accepted.

In order to attend the conference you must also sign-up for the conference itself, even if you had a paper or session accepted. Those who do not sign-up will have their session or paper slot cancelled.

Sign-up closes on April 15, which is Wednesday next week.  

You can find the sign-up sheet here.

Conference fee, PhD:s
Ordinary fee (March 16-April 15) 1400 SEK

Conference fee, PhD candidates and students
Ordinary fee (March 16-April 15) 1000 SEK

We look forward to your participation at the conference!
Questions? Please email us at nkghm2015@historia.su.se

Sincerely,

The conference organizers