Anmälan är nu stängd

ENGLISH BELOW

Anmälan till konferensen är nu stängd! Intresset för konferensen har varit oerhört stort och vi ser fram emot en spännande och givande konferens i augusti!

Alla som har anmält sig ska vid anmälningstillfället ha fått en automatisk mejlbekräftelse på sin anmälan. Om du inte har mottagit en sådan, vänligen kontakta konferensarrangörerna på nkghm2015@historia.su.se för att säkerställa att din anmälan gått igenom.

Vad händer nu?

Inom den närmsta tiden ska konferensgruppen färdigställa konferensschemat och programmet, samt arrangera de individuella papers som kommit in i färdiga sessioner. Information som berör deltagarna kommer att skickas ut till den email man har angett vid anmälan.

– Konferensarrangörerna

***

The sign-up for the conference has now closed! Interest in the conference has been incredibly high and we look forward to an exciting and rewarding conference in August!

Everyone who has signed up should have recieved an automated confirmation email upon completion. If you have not recieved such please contact the conference organizers at nkghm2015@historia.su.se to ensure that your sign-up has been registered.

What happens now?

In the near future the conference organizers will finalize the the session schedule and arrange accepted individual papers into sessions. Information that is relevant to participants will be sent to the email used during registration.

– The conference organizers