Kallelse till årsmöte för föreningen SKOGH – Sveriges kvinno- och genushistoriker onsdag 19 augusti 2015

Välkommen till årsmöte för föreningen SKOGH – Sveriges kvinno- och genushistoriker onsdagen 19 augusti 2015 i Stockholm. Förslag till dagordning finns här nedanför.

Årsmötet hålls i anslutning till det Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015 vid Stockholms universitet. Konferensen är fulltecknad, men SKOGH:s årsmöte och det efterföljande minglet med dryck och tilltugg är öppet för alla nuvarande och blivande SKOGH-medlemmar.

Hoppas vi ses i Stockholm den 19 augusti 2015!
/SKOGHs styrelse

Kallelse till årsmöte för SKOGH, Sveriges kvinno- och genushistoriker

Tid och plats: onsdag 19 augusti kl. 16.45-18 (OBS tiden!), De Geer-salen, Geovetarhuset, Stockholms universitet.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. Fastställande av dagordning
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse
 5. Föredragning av årsredovisning samt revisionsberättelse
 6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015
 7. Val av ny styrelse samt av övriga ansvarsposter
 8. Medlemsavgiftens storlek och avgiften till IFRWH
 9. Överlämnandet till nya styrelsen, SKOGH under kommande verksamhetsår
 10. Frågan om det Nordiska kvinno- och genushistorikermötets framtid
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande

OBS! Eventuella motioner ska vara styrelsens ordförande, Helena Bergman, tillhanda senast en månad före mötet (se http://skogh.nu/ för kontaktinformation).