Thank you for a wonderful conference!

We organizers want to thank all of you participants for your wonderful contributions to the Nordic Women’s and Gender History Conference in Stockholm. We also want to wish the Finish organizers good luck with the preparations of the next Nordic Women’s and Gender History Conference in Oulo, Finland, in 2018!

Best wishes — Helena Bergman & Malin Forshällen

SKOGHs årsmöte 2015 har avhållits

SKOGHs årsmöte 2015 har avhållits inom ramen för det XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet. Tack alla ni som medverkade vid SKOGHs årsmöte vid Stockholms universitet 19 augusti 2015! Konferensen i sin helhet var mycket lyckad, med många spännande sessioner och papers vilka sammantaget visade på bredden och livaktigheten inom det svenska och det nordiska genushistoriska fältet. Uppslutningen vid årsmötet var också god och stämningen konstruktiv.

I samband med årsmöte tackade vi i Stockholm för de senaste tre årens verksamhetsperiod och en helt ny styrelse valdes. Den nya Umeåstyrelsen består av:

  • Johanna Overud (ordf.)
  • Bodil Formark
  • Anna-Sara Hammar
  • Åsa Karlsson Sjögren
  • Petter Lindström
  • Daniel Nyström
  • Beatrice Sundqvist

Lycka till Umeå hälsar vi i den f.d. Stockholmstyrelsen!
Och väl mött alla nya och gamla SKOGH-medlemmar under verksamhetsåret 2015-2016!

Hälsningar Helena Bergman, SU (f.d. ordf.)

An error in the printed program

Thank you for a lovely first day of the conference!

We would like to apologize for an error in the printed program. On page 14, Session #16 the wrong session participants have been listed. This is the correct information:

#16 // Session // Y11 // Scandinavian languages & English
GENRE CONVENTIONS, GENDER AND NEW BIOGRAPHIES
Participants: Genre conventions, gender and new biographies
Christinas Carlsson Wetterberg, Örebro universitet, Birgitte Possing, Riksarkivet, Köpenhamn, Erla Hulda, Halldorsdottir, University of Iceland, Ann-Catrin Östman, Åbok Akademi

Organizers: Christinas Carlsson Wetterberg, Örebro universitet, Birgitte Possing, Riksarkivet, Köpenhamn

Discussant: Ann-Catrin Östman, Åbok Akademi

Köp ett exemplar av SKOGH:s skriftserie på konferensen

Visste ni att SKOGH har en egen skriftserie?

SKOGH:s skriftserie ges ut av Makadam förlag och består av konferensrapporter och andra publikationsrapporter, med fokus på svensk och nordisk kvinno- och genushistoria.

På konferensen kommer det finnas möjlighet att köpa ett exemplar av skriftserien i samband med registreringen och i slutet av konferensen till ett konferenspris om 150 kr. Man kan betala kontant, med swish eller mot faktura.