Möte med forskarnätverk för rösträttsjubileet i Sverige 2021

Kära konferensdeltagare!

För den som är intresserad så kommer ett möte med forskarnätverk för rösträttsjubileet i Sverige 2021 äga rum på konferensens sista dag.

För mer information kan man kontakta Fia Sundevall (fia.sundevall@ekohist.su.se) och Ulrika Holgersson (ulrika.holgersson@hist.lu.se) som är ansvariga kontaktpersoner för nätverket.