SKOGHs årsmöte 2015 har avhållits

SKOGHs årsmöte 2015 har avhållits inom ramen för det XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet. Tack alla ni som medverkade vid SKOGHs årsmöte vid Stockholms universitet 19 augusti 2015! Konferensen i sin helhet var mycket lyckad, med många spännande sessioner och papers vilka sammantaget visade på bredden och livaktigheten inom det svenska och det nordiska genushistoriska fältet. Uppslutningen vid årsmötet var också god och stämningen konstruktiv.

I samband med årsmöte tackade vi i Stockholm för de senaste tre årens verksamhetsperiod och en helt ny styrelse valdes. Den nya Umeåstyrelsen består av:

  • Johanna Overud (ordf.)
  • Bodil Formark
  • Anna-Sara Hammar
  • Åsa Karlsson Sjögren
  • Petter Lindström
  • Daniel Nyström
  • Beatrice Sundqvist

Lycka till Umeå hälsar vi i den f.d. Stockholmstyrelsen!
Och väl mött alla nya och gamla SKOGH-medlemmar under verksamhetsåret 2015-2016!

Hälsningar Helena Bergman, SU (f.d. ordf.)