Rösträttskonferens 2016: viktig information om registrering

Hej!

Här kommer lite uppdaterad information för konferensen ”Allmän och lika rösträtt? Historiekritiska perspektiv på medborgarskap och demokrati” som är en upptaktskonferens inför 100-årsjubileet av svenska kvinnors rösträtt. Konferensen äger rum på Stockholms universitet, den 18-19 augusti 2016. (in English below). Deadline har nu passerats och för er som blivit antagna till konferensen gäller följande:

Varje sessionsordförande kommer att kontakta er vid senare tillfälle och närmare organisera er session.

Vi ber att få påminna om att detta är en forskningsinitierande konferens där fokus ligger på korta presentationer av kommande/pågående forskning (max. 5 minuter per person) i syfte att skapa kontaktytor för vidare samarbete inför jubileumsåret 2021 och den internationella konferens som planeras i samband med jubileumsåret. Vår tanke är att samtliga medverkande deltar under hela konferensen och aktivt bidrar till den uppstart för ny forskning om rösträttens betydelse och historia som konferensen syftar till.

Tid och plats: 18-19 augusti, Aula Magna, Stockholms universitet.

Vi ber er att registrera er via denna länk, senast 20 juni, och på så vis konfirmera ert deltagande:

LÄNK: www.vote2021.axaco.se

Vi påminner om att anmälan är bindande. Om någon av tvingande skäl måste hoppa av måste arrangörerna meddelas så fort som möjligt. En reservlista finnes.

Du/ni måste själv boka och lägga ut kostnaden för resor och hotell. Dessa ersätts med max. 3000 kr/person. OBS! Spara originalkvitton! På konferensen får du/ni en blankett som du/ni fyller i skickar (med kvitton) till Historiska institutionen, Stockholms universitet. All nödvändig information kommer att finnas på blanketten.

Vänliga hälsningar, och välkommen den 18-19 augusti!

Organisationskommittén för Rösträttsjubiléet 2021

Drude Dahlerup,  Christina Florin, Lenita Freidenvall, Ulrika Holgersson, Ulla Manns, Kirsti Niskanen,  Josefin Rönnbäck, Åsa Karlsson-Sjögren

För frågor: ta kontakt med christina. florin@historia.su.se, lenita.freidenvall@statsvet.su.se, ulla.manns@sh.se eller kirsti.niskanen@historia.su.se

Information om konferensen

År 2021 fyller den allmänna och lika rösträtten till Sveriges riksdag 100 år. Rösträttsreformen innebar ett demokratiskt genombrott; kvinnor erkändes som politiska subjekt och formellt sett fullvärdiga medborgare. Konferensen Allmän och lika rösträtt? Historiekritiska perspektiv på medborgarskap och demokrati syftar till att samla forskare från olika discipliner och forskningsområden för att arbeta fram och initiera ny forskning om medborgarskap, demokrati och sociala villkor utifrån ett feministiskt historiskt och samtida perspektiv. Konferensen vill skapa möjligheter för nya konstellationer av disciplinära och teoretiska samarbeten inför jubileumsåret 2021, inte minst så att gemensamma forskningsansökningar initieras. Ambitionen är också att öka kontaktytorna mellan juniora och seniora forskare samt att utveckla svenskt och internationellt samarbete så att fronten flyttas fram rörande forskning om rösträtt, politiskt inflytande och sociala villkor. 2021 hålls en internationell jubileumskonferens där ny forskning i området presenteras.

I fokus för denna forskningsinitierande konferens står följande teman: 1) Rösträtten och den parlamentariska demokratin i Sverige och i världen, 2) Medborgarskapets gränser, då och nu, 3) Lokal rösträtt och aktiv(istisk)t medborgarskap, och 4) Rösträtten, demokratin och det kollektiva minnet. Konferensen anordnas av ”Forskarnätverket för rösträttsjubiléet 2021”.

Keynote speakers

Krista Cowman, professor i historia vid University of Lincon, UK, är mest känd för sin forskning om kvinnor i brittisk politik i ett långt historiskt perspektiv. Bland publikationerna märks Women in British Politics, c.1689-1979 (Palgrave Macmillan 2010) och “The political autobiographies of early women MPs c.1918-1964” i The aftermath of suffrage: women, gender, and politics in Britain, 1918-1945 (Palgrave Macmillan 2013). Cowman har även varit vetenskaplig konsult för filmen Suffragette (2015). Se vidare http://staff.lincoln.ac.uk/kcowman

Drude Dahlerup, professor i statsvetenskap, tillhör de ledande forskarna i Norden på fältet rösträtt och demokrati. Hon leder flera internationella projekt på temat. Bland de senaste publikationerna finns Drude Dahlerup & Monique Leyenaar (eds.), Breaking Male Dominance in Old Democracies (Oxford

Univ. Press, 2013) samt Anette Borchorst & Drude Dahlerup (red.), Før og efter stemmeretten. Køn, demokrati og velfærd (Forlaget Frydenlund, 2015). Se vidare http://drudedahlerup.com/

In English

In 1921, universal and equal parliamentary suffrage was introduced in Sweden. This reform represented a break-through for democracy; for the first time Swedish women were recognized as political subjects and equal citizens. On the occasion of the upcoming centenary, the conference Universal and Equal Suffrage? Critical, Historical Perspectives on Citizenship and Democracy, intend to encourage new research on citizenship and democracy around the following themes 1) Suffrage and parliamentary democracy in Sweden and globally. 2) The limits of citizenship, then and today. 3) Local suffrage and active/activists citizenship. 4) Suffrage, democracy and collective memory. The organisers of the conference is a newly established Swedish research network on the centenary 2021.

The conference intend to initiate new research on suffrage, citizenship and democracy in a feminist perspective. The aim is to help establishing working groups and to stimulate further research application. The intention is also to increase the interaction between junior and senior researchers within various disciplines and to improve collaboration between Swedish and international scholars in order to create benchmarking new research on the importance of suffrage and citizenship. The culmination of all these activities will be an international conference in Sweden 2021.

Confirmed key note speakers are Prof. Krista Cowman, School of History & Heritage, University of Lincoln, United Kingdom, and Prof. Drude Dahlerup, Dept. of Political Science, Stockholm University, Sweden.

Conference language are any of the Scandinavian languages or English.

 

En reaktion på “Rösträttskonferens 2016: viktig information om registrering

  1. Pingback: Cıvata

Kommentarer inaktiverade.