Skogh på svenska historikermötet 2017

I maj 2017 hålls det svenska historikermötet i Sundsvall, Mittuniversitetet. Styrelsen för SKOGH hoppas förstås att genushistorisk forskning kommer att presenteras och diskuteras inom en mängd olika sessioner och vid en mängd möten mellan historiker inom olika inriktningar och fält och att konferensen ger en injektion för fortsatt forskning.

Vi i styrelsen för SKOGH planerar därutöver att föreslå två sessioner/rundabordssamtal inom konferensens tema Revolutioner:

I. Historia och Genus – Revolution eller Reform?
Vad har de senaste 40 årens kvinno-, genus- och sexualitetshistoria betytt för historieämnets inomvetenskapliga utveckling och dagsform? I ämnesval såväl som teoretiskt och metodologiskt? Problem och möjligheter?

II. Genus och Revolution
Hur förhåller sig den genushistoriska forskningen till de ”stora” revolutionerna? Adderande, reformerande eller revolutionerande?​ Hur har revolutionsbegreppet använts inom kvinno-, genus- och sexualitetshistoria för att beskriva förändring och vilken betydelse har begreppsanvändningen för historieskrivningen?

Skulle du vilja vara med i en sådan session/rundabordssamtal, eller har du förslag på namn på personer som kan tänkas vilja delta? Kontakta : Åsa Karlsson Sjögren asa.karlsson.sjogren@umu.se

Deadline för sessionsförslag är den 1 oktober, så sänd in dina förslag senast den 1 september.