Påminnelse: Boka den 24 oktober i kalendern!

Hej!

Här kommer en påminnelse så att ni inte glömmer bort att boka in den 24 oktober i kalendern.

Föreningen Sveriges Kvinno- och genushistoriker bjuder då in till halvdagskonferens med efterföljande årsmöte.

Tid: Den 24 oktober 2016, Umeå universitet.

Halvdagskonferens Genus i historisk forskning/Historia i genusforskning.

Temat för halvdagskonferensen är att undersöka förhållandet mellan historisk forskning och genusforskning. I två samtal diskuterar yngre och äldre forskare den kanske ibland något ambivalenta relationen mellan genus och historia. Återblickar blandas med framtidsspaningar och kanske ett och annat önskemål.

Preliminärt schema:

13.15-13.30 Hej och välkomna

13.30-14.30 Bodil Formark samtalar med Lena Eskilsson.

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Helena Tolvhed samtalar med Yvonne Svanström.

16.00-16.15 Bensträckare

16.15-17.30 Årsmöte SKOGH

Halvdagen avslutas med gemensam middag.