Kallelse till Skoghs årsmöte samt inbjudan till halvdagskonferens

Hej! Här kommer en kallelse till årsmöte för föreningen SKOGH – Sveriges kvinno- och genushistoriker måndagen den 24 oktober 2016.

Välkommen till årsmöte för föreningen SKOGH – Sveriges kvinno- och genushistoriker måndagen 24 oktober kl. 16.15 i Umeå. Årsmötet hålls i samband med en halvdagskonferens (mer om den nedan) och förslag till dagordning finns här nedanför.

Förslag till dagordning

1 Mötets öppnande
2 Val av mötesfunktionärer
3 Fastställande av dagordning
4 Föredragning av verksamhetsberättelse
5 Föredragning av årsredovisning samt revisionsberättelse
6 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016 7 Utfyllnadsval till styrelsen
8 Medlemsavgiftens storlek och avgiften till IFRWH
9 Övriga frågor
10 Mötets avslutande

OBS! Eventuella motioner ska vara styrelsens ordförande Johanna Overud tillhanda senast två veckor före mötet (johanna.overud@umu.se).

I samband med årsmötet bjuder vi in till en halvdagskonferens i Umeå på temat ”Genus i historisk forskning/Historia i genusforskning”. Halvdagen syftar till att diskutera den nuvarande statusen för genusperspektiv i historisk forskning samt historiska perspektiv i genusforskning. Målet är att belysa tänkbara och faktiska likheter och skillnader mellan historia och genusvetenskap, samt att hålla genushistoriker och genusvetare uppdaterade om på vilka punkter våra forskningsområden överlappar.

Alla med genusvetenskapligt eller genushistoriskt intresse är välkomna att delta. I anslutning till konferensen hålls årsmöte för föreningen SKOGH (se bifogad kallelse eller gå in på www.skogh.nu). Halvdagen är kostnadsfri och SKOGH bjuder på middag. Anmälan görs genom formulär via länk https://goo.gl/forms/SwvtASTBLkykxRNA3 senast 16 oktober.

Program halvdagskonferens

13.15–13.30 Hej och välkomna!

13.30–14.30 ”Kvinnovetandets framväxt” Samtal mellan idéhistorikern Lena Eskilsson och historikern Bodil Formark

14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 ”Genus i historisk forskning/Historia i genusforskning” Två presentationer av ekonomhistorikern Yvonne Svanström och historikern Helena Tolvhed med efterföljande diskussion

16.00–16.15 Bensträckare

16.15–17.15 Årsmöte för föreningen SKOGH

17.30 Middag