Nytt rösträttssymposium!

Här kommer en inbjudan till ett symposium om rösträtt på Stockholms universitet.

Rösträttsnätverket − Vote 2021

Symposium:

Fighting for Democracy − Experiences from the Dutch, Polish and German Suffrage Movements

 

Datum och plats: 26 April 2017, Stockholms Universitet, seminarierum E 371

Kl 13.00-17.00

Program:

Between Entertainment and Imperial Politics: the uses of folklore in the spectacle of the International Woman Suffrage Alliance

Mineke Bosch, Professor, University of Groningen, Holland

The History of Women’s Suffrage in Poland

Małgorzata Fuszara, Professor, Warsaw University, Polen

The struggle for Women’s Suffrage in Germany: Which suffrage and for whom?

Gabriele Abels, Professor, Eberhard Karls University Tübingen, Tyskland

Moderator: Silke Neunsinger, docent, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Anmälan senast 19 april till christina.florin@historia.su.se

Välkommen!

Symposiet anordnas med stöd av Riksbankens Jubileumsfond