Inför liv eller död: Kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula den 29 november

Tidigare i år instiftades den 29 november som en allmän samisk flaggdag i Norden för att högtidlighålla frihetskämpen och pionjären Elsa Laulas födelsedag och hennes betydelse för den politiska utvecklingen i Sápmi. Redan 1904 kom Elsa Laulas kampskrift  ”Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena” där hon ställer krav på självbestämmande över mark och vatten för det samiska folket. Laula var med och bildade den första sameföreningen på svensk sida och en av initiativtagarna till det första samiska landsmötet som skedde på norsk sida för 100 år sedan i Trondheim/Tråante.

 

I samband med det första firandet av denna dag arrangerar SKOGH, tillsammans med Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå centrum för genusstudier och Såhkie- Umeå sameförening, en konferensdag på Kvinnohistoriskt museum i Umeå. Konferensdagen arrangeras inom ramen för Genusjubel som uppmärksammar den långa tradition av genusvetenskaplig och maktkritisk forskning som finns vid Umeå universitet. Med Elsa Laula i förgrunden och med det samiska i fokus bjuder SKOGH och medarrangörer in till en konferensdag under vilken vi vill uppmuntra till samtal kring samiska perspektiv på kvinnohistorien och kvinnorörelsen, men även de andra normativa uteslutningar som alltjämt präglar den kvinnohistoriska historieskrivningen. Konferensdagen kommer att innehålla dels key-notes, dels två sessionspass.
Mer information såsom detaljerat konferensprogram, anmälningsformulär samt call for papers kommer i slutet av augusti .

 

Tid och plats
Datum: Onsdag 29 november 2017
Tid: 09.00-17.00 (med efterföljande årsmöte för SKOGH och middag)
Plats: Kvinnohistoriskt museum, Väven

 

Arrangörer

SKOGH (Sveriges kvinno- och genushistoriker) Vaartoe- Centrum för samisk forskning
Umeå centrum för Genusstudier/Genusjubel Såhkie- Umeå sameförening

Kvinnohistoriskt museum