Anmälan till Inför liv eller död: kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg

Nu är det dags att börja fila på presentationer och anmäla sig till Kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg som kommer hållas på Kvinnohistoriskt museum i Umeå den 29 november i höst. Observera att det finns två anmälningslänkar: en för den som önskar presentera sin forskning och en för den som önskar komma som åhörare. I anslutning till konferensen kommer Skogh även hålla årsmöte. Kallelse och information om detta skickas ut separat till Skoghs medlemmar. Ännu ej medlem? Klicka här:

Inför liv eller död: Kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg

Tidigare i år instiftades den 29 november som en allmän samisk flaggdag i Norden för att högtidlighålla frihetskämpen och pionjären Elsa Laula Renbergs födelsedag och hennes betydelse för den politiska utvecklingen i Sápmi. Redan 1904 kom Elsa Laulas kampskrift  ”Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena” där hon ställer krav på självbestämmande över mark och vatten för det samiska folket. Elsa Laula Renberg var med och bildade den första sameföreningen på svensk sida och en av initiativtagarna till det första samiska landsmötet som skedde på norsk sida för 100 år sedan i Trondheim/Tråante.

I samband med det första firandet av denna dag arrangerar SKOGH, tillsammans med Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå centrum för genusstudier och Såhkie- Umeå sameförening, en konferensdag på Kvinnohistoriskt museum i Umeå. Konferensdagen arrangeras inom ramen för Genusjubel som uppmärksammar den långa tradition av genusvetenskaplig och maktkritisk forskning som finns vid Umeå universitet. Med Elsa Laula Renberg i förgrunden och med det samiska i fokus bjuder SKOGH och medarrangörer in till en konferensdag under vilken vi vill uppmuntra till samtal kring samiska perspektiv på kvinnohistorien och kvinnorörelsen, men även de andra normativa uteslutningar som alltjämt präglar den kvinnohistoriska historieskrivningen.

Om du är forskare och vill komma och presentera din forskning i sessionspassen “Bortträngda kvinnohistorier och kvinnorörelsens självbild” eller “Historiografi och makten över kvinnohistorien” vänligen fyll i anmälningsformuläret Presentatör. Sista anmälningsdag för forskarpresentationer är 18 oktober.

Om du vill komma på konferensen för att lyssna, fråga och diskutera vänligen fyll i anmälningsformuläret Publik. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Sista dag för publikanmälan är måndag den 20 november.

 

Buerie båeteme/Buerestbåhtieme/Buorisboahtem/Buresboahtin/Välkommen!

cropped-skoghlogoberlin2mossgrön.jpg vaartoe_left_samisk

          sahkie_2013_02[1]               genusjubelkvinnohist

 

 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM

Datum: Onsdag 29 november 2017

Tid: 09.00-17.00

Plats: Kvinnohistoriskt museum, Väven

09.00-09.30: Välkomna!

09.30-10.20: Key-note Johan Sandberg McGuinne: Bremer, Laula och Karnell: Inför Undergången, men för vem?

10.20-10.40: Rast med kaffe

10.40-12.00: Sessionspass 1: Bortträngda kvinnohistorier och kvinnorörelsens självbild

12.00-13.00: Lunch

13.00-14.20: Sessionspass 2: Historiografi och makten över kvinnohistorien

14.20-15.10: Key-note Anna-Lill Drugge: I betraktarens öga – (Synen på) samiska kvinnor i ett dynamiskt Sápmi

15.10-15.30: Rast med kaffe

15.30-16.20: Key-note Ina Knobblock:  Att dekolonisera feminism: samiska feministiska samtal

16.20-17.00: Avslutande diskussion

 

 

 

PRESENTATION AV KEY-NOTES

Johan Sandberg McGuinne har studerat engelska, sydsamiska och tyska på kandidat- och licentiatsnivå vid Göteborgs Universitet, Umeå Universitet, Albert-Ludwigs Universität i Freiburg im Breisgau och Stirling University, Skottland. För närvarande arbetar han som förstelärare i engelska och sydsamiska i Lycksele Kommun. Han har tidigare arrangerat ett antal samiska språkbad i samarbete med Sameskolstyrelsen, och han skriver regelbundet för flera samiska tidningar. Nyligen avslutade han det Sametingsfinansierade projektet Sápmi 2.0 – Subaltern No More tillsammans med Anne Wuolab, ett språkrevitaliseringsprojekt som under sammanlagt två år fokuserade på att lyfta dekoloniala tankar, och samtidigt uppmuntra samer att ta tillbaka sina språk, och under hösten är han aktuell med radioteatern ”Elsa Laula i Saajvoe-Kungens Rike”, som under hösten översätts till Sveriges nationella minoritetsspråk av SR Sameradion och Barnradion.

Anna-Lill Drugge är historiker och disputerade år 2012 med avhandlingen Att representera och representeras, samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006. Hennes forskningsintressen omfattar framförallt genus- och mediehistoria, utbildningshistoria samt forskningsmetodik och forskningsetik inom urfolksforskning. En av hennes senaste publikationer är antologin Ethics in Indigenous Research, Past Experiences – Future Challenges som utgavs 2016 och för vilken hon är redaktör.

Ina Knobblock är född i Jiellevárre (Gällivare). Hon arbetar som doktorand i genusvetenskap vid Lunds universitet. Knobblocks forskning rör sig i områdena dekolonial-, antirasistisk och intersektionell feminism med ett särskilt fokus på samspelet mellan genus och positionen som urfolk. I Knobblocks pågående avhandlingsprojekt reflekterar hon över betydelsen av urfolksfeministiska bidrag för feministisk teori och social rörelse. Genom dialog med samiska feminister utforskar hon särskilt hur feminism kan tänkas och ifrågasättas från samiska utgångspunkter (se Knobblock & Kuokkanen 2015). Utifrån samiska kvinnors perspektiv och erfarenheter berör avhandlingen i vidare bemärkelse  processer av nordisk kolonialism samt villkor och möjligheter för samisk kamp för social rättvisa.