Nätverksmöte: Genushistoria med individen i fokus

Välkommen till ett nationellt nätverksmöte med inriktning på biografigenrens roll i genushistorisk forskning den 21 november 2018. Mötet arrangeras av SKOGH (Sveriges Kvinno- och Genushistoriker) i samarbete med Historiska institutionen, Lunds universitet.

Program 

13.00–13.15 LUX Aula (Övre): SKOGHs styrelse hälsar välkomna

 13.15–14.30 LUX Aula (Övre): Presentation av Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon

Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon (SKBL) innehåller 1000 nyskrivna biografiska artiklar om kvinnor som har varit aktiva på en rad olika samhällsområden. Projektledarna Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg har nyligen tilldelats tankesmedjan Humtanks pris till akademiker som synliggjort humanioras betydelse. Här ges en presentation av hur man kan använda databasen, följt av en frågestund.

Medverkande: Maria Sjöberg, professor i historia och Ulrika Lagerlöf Nilsson, fil. dr i historia och docent i kyrkohistoria.

14.30–15.00 Fikapaus

15.00–16.00, LUX B152: SKBL-skribenter presenterar 

Under detta pass får vi exempel på vad det biografiska perspektivet kan bidra med. Några av SKBLs skribenter presenterar sina artiklar om kvinnliga jurister, konstnärer, hjälparbetare och fredsaktivister, och hur arbetet med dessa relaterar till deras pågående forskning.

Medverkande: Elsa Trolle Önnerfors, docent i rättshistoria, Linda Fagerström, docent i konstvetenskap, Lina Sturfelt, fil. dr i historia, Maria Småberg, fil. dr i historia.

16.15–17.30, LUX B152: Rundabordssamtal: biografins utmaningar och möjligheter

Medverkande: Christina Carlsson Wetterberg, professor emerita i historia, Eva Helen Ulvros, professor i historia, Henrik Rosengren, docent i historia, Lena Halldenius, docent i praktisk filosofi och professor i mänskliga rättigheter.

Praktisk information

Arrangemanget äger rum i LUX-huset, Helgonavägen 3, Lund. Det är öppet för alla och det är gratis att delta. Om du vill ha fika, anmäl dig senast 9/11 till: Ann-Sophie Mårtensson, ann-sophie.martensson@mau.se.