God jul och gott nytt år från styrelsen för Skogh

Under den gångna hösten har det varit lite tyst här från Skogh, men bakom kulisserna har det hänt en hel del. Den nya Skoghstyrelsen i Umeå har nu fått alla administrativa detaljer på plats, blivit varma i kläderna och planerar för fullt för kommande år. Så håll utkik, för här kommer vi inom kort bjuda in till workshops, föreläsningar och mycket mer. Till dess: god jul och gott nytt år önskar styrelsen för Skogh!

Thank you for a wonderful conference!

We organizers want to thank all of you participants for your wonderful contributions to the Nordic Women’s and Gender History Conference in Stockholm. We also want to wish the Finish organizers good luck with the preparations of the next Nordic Women’s and Gender History Conference in Oulo, Finland, in 2018!

Best wishes — Helena Bergman & Malin Forshällen

SKOGHs årsmöte 2015 har avhållits

SKOGHs årsmöte 2015 har avhållits inom ramen för det XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet. Tack alla ni som medverkade vid SKOGHs årsmöte vid Stockholms universitet 19 augusti 2015! Konferensen i sin helhet var mycket lyckad, med många spännande sessioner och papers vilka sammantaget visade på bredden och livaktigheten inom det svenska och det nordiska genushistoriska fältet. Uppslutningen vid årsmötet var också god och stämningen konstruktiv.

I samband med årsmöte tackade vi i Stockholm för de senaste tre årens verksamhetsperiod och en helt ny styrelse valdes. Den nya Umeåstyrelsen består av:

 • Johanna Overud (ordf.)
 • Bodil Formark
 • Anna-Sara Hammar
 • Åsa Karlsson Sjögren
 • Petter Lindström
 • Daniel Nyström
 • Beatrice Sundqvist

Lycka till Umeå hälsar vi i den f.d. Stockholmstyrelsen!
Och väl mött alla nya och gamla SKOGH-medlemmar under verksamhetsåret 2015-2016!

Hälsningar Helena Bergman, SU (f.d. ordf.)

An error in the printed program

Thank you for a lovely first day of the conference!

We would like to apologize for an error in the printed program. On page 14, Session #16 the wrong session participants have been listed. This is the correct information:

#16 // Session // Y11 // Scandinavian languages & English
GENRE CONVENTIONS, GENDER AND NEW BIOGRAPHIES
Participants: Genre conventions, gender and new biographies
Christinas Carlsson Wetterberg, Örebro universitet, Birgitte Possing, Riksarkivet, Köpenhamn, Erla Hulda, Halldorsdottir, University of Iceland, Ann-Catrin Östman, Åbok Akademi

Organizers: Christinas Carlsson Wetterberg, Örebro universitet, Birgitte Possing, Riksarkivet, Köpenhamn

Discussant: Ann-Catrin Östman, Åbok Akademi

Köp ett exemplar av SKOGH:s skriftserie på konferensen

Visste ni att SKOGH har en egen skriftserie?

SKOGH:s skriftserie ges ut av Makadam förlag och består av konferensrapporter och andra publikationsrapporter, med fokus på svensk och nordisk kvinno- och genushistoria.

På konferensen kommer det finnas möjlighet att köpa ett exemplar av skriftserien i samband med registreringen och i slutet av konferensen till ett konferenspris om 150 kr. Man kan betala kontant, med swish eller mot faktura.

Angående konferensmiddagen

ENGLISH BELOW

Kära konferensdeltagare!

Som ni säkert vet så kommer konferensmiddagen äga rum på stadshuset på torsdagen under konferensen. Då intresset för konferensen var långt större än förväntat har vi tyvärr inte plats för alla på stadshuset, vilket aviserats under anmälningsperioden på vår facebooksida. En mindre skara är därför inbjudna till middag på Blekholmen där konferensfesten även äger rum. De som är berörda av detta kommer att meddelas via mejl. Tack för visad förståelse!

***

Dear conference participants,

As you know the conference dinner will take place at City Hall on thursday during the conference. Due to the unexpectedly big interest in the conference everyone unfortunately cannot be accomodated at City Hall. A small number of participants will be invited to dinner at Bleholmen, where the conference after party will take place. Those affected will be contacted via email. Thank you for your understanding.

Kallelse till årsmöte för föreningen SKOGH – Sveriges kvinno- och genushistoriker onsdag 19 augusti 2015

Välkommen till årsmöte för föreningen SKOGH – Sveriges kvinno- och genushistoriker onsdagen 19 augusti 2015 i Stockholm. Förslag till dagordning finns här nedanför.

Årsmötet hålls i anslutning till det Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015 vid Stockholms universitet. Konferensen är fulltecknad, men SKOGH:s årsmöte och det efterföljande minglet med dryck och tilltugg är öppet för alla nuvarande och blivande SKOGH-medlemmar.

Hoppas vi ses i Stockholm den 19 augusti 2015!
/SKOGHs styrelse

Kallelse till årsmöte för SKOGH, Sveriges kvinno- och genushistoriker

Tid och plats: onsdag 19 augusti kl. 16.45-18 (OBS tiden!), De Geer-salen, Geovetarhuset, Stockholms universitet.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. Fastställande av dagordning
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse
 5. Föredragning av årsredovisning samt revisionsberättelse
 6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015
 7. Val av ny styrelse samt av övriga ansvarsposter
 8. Medlemsavgiftens storlek och avgiften till IFRWH
 9. Överlämnandet till nya styrelsen, SKOGH under kommande verksamhetsår
 10. Frågan om det Nordiska kvinno- och genushistorikermötets framtid
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande

OBS! Eventuella motioner ska vara styrelsens ordförande, Helena Bergman, tillhanda senast en månad före mötet (se http://skogh.nu/ för kontaktinformation).

 

Sessionsindelningen klar!

ENGLISH BELOW

Konferensarrangörerna är glada att kunna meddela att den slutgiltiga indelningen av papers i sessioner nu är klar! Samtliga sessioner finns nu under fliken sessioner på hemsidan. För den som främst är nyfiken på hur indelningen av papers blev ligger dessa för närvarande längst ner på sidan under titeln ”papersessioner”.

Vi uppmanar alla som fått ett paper accepterat till konferensen att kontrollera sin inkorg då alla ska ha fått ett mejl med information om sin sessionstillhörighet samt att ni kontrollerat att ni och er session finns på hemsidan. Om något har råkat försvinna i redigeringen så hör av er så ordnar vi till det!

– Konferensarrangörerna

***

The conference organizers are pleased to announce that all individual papers have now been organized into sessions! You can find all sessions below the header sessioner on this website.For those who are primarily curious about these new sessions they can be found near the bottom of the page under the header ”paper sessions”.

We ask that everyone who has had an individual paper accepted to the conference check their inbox as you should have recieved an email with information about your session, as well as that the website displays your session information correctly. Should anything have gone amiss, please contact us and we will be sure to fix it!

– The conference organizers

Anmälan är nu stängd

ENGLISH BELOW

Anmälan till konferensen är nu stängd! Intresset för konferensen har varit oerhört stort och vi ser fram emot en spännande och givande konferens i augusti!

Alla som har anmält sig ska vid anmälningstillfället ha fått en automatisk mejlbekräftelse på sin anmälan. Om du inte har mottagit en sådan, vänligen kontakta konferensarrangörerna på nkghm2015@historia.su.se för att säkerställa att din anmälan gått igenom.

Vad händer nu?

Inom den närmsta tiden ska konferensgruppen färdigställa konferensschemat och programmet, samt arrangera de individuella papers som kommit in i färdiga sessioner. Information som berör deltagarna kommer att skickas ut till den email man har angett vid anmälan.

– Konferensarrangörerna

***

The sign-up for the conference has now closed! Interest in the conference has been incredibly high and we look forward to an exciting and rewarding conference in August!

Everyone who has signed up should have recieved an automated confirmation email upon completion. If you have not recieved such please contact the conference organizers at nkghm2015@historia.su.se to ensure that your sign-up has been registered.

What happens now?

In the near future the conference organizers will finalize the the session schedule and arrange accepted individual papers into sessions. Information that is relevant to participants will be sent to the email used during registration.

– The conference organizers