Bli medlem

Välkommen att bli medlem genom att betala in medlemsavgift till PG 79 91 04-5

Yrkesverksamma: 200 kr
Studerande, arbetslösa, pensionärer, etc: 100 kr

Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen! Genom att bli medlem stärker du den genushistoriska forskningen och bidrar till dess spridning på universitet/högskolor och i samhället.