Bokbord och utställare

ENGLISH BELOW

Under konferensen har vi glädjen att presentera följande bokbord och utställare:

SKOGH

Vid registreringen och i slutet av konferensen kommer det finnas möjlighet att köpa ett exemplar av SKOGH:s skriftserie för det förmånliga konferenspriset 150 kr. Betalning kan göras kontakt, med swish eller via faktura.

Studentlitteratur

Konferensens deltagare välkomnas till studentlitteraturs bokbord för att se och diskutera deras senaste utgivning inom ämnet!

Tidskriften Opuscula Historica Upsaliensia

Opuscula Historica Upsaliensia är en skriftserie som sedan 1988 ges ut av Historiska institutionen vid Uppsala universitet. Dess syfte är att publicera dagsaktuell historieforskning i ett attraktivt och lättillgängligt format, utan att ge avkall på den vetenskapliga akribin. Opusculas skrifter spänner över ett långt tidsspann och behandlar en rad olika forskningsområden. En prenumeration på Opuscula är ett billigt och smidigt sätt att hålla sig uppdaterad med aktuell historieforskning.

Prenumerationsvillkor

Som prenumerant får du fortlöpande nya publikationer till påseende. Serien utkommer med en till tre böcker per år. Betalning sker enkelt per faktura, och priset är för närvarande 80 kr/bok. Något köptvång finns inte (oönskad bok returneras inom två veckor; prenumeranten bekostar då porto). Specialerbjudande för nya prenumeranter: Teckna dig för prenumeration nu, och du får välja tre valfria böcker ur Opusculas tidigare utgivning för endast 150 kr.

Prenumeration och kontakt:
opuscula@hist.uu.se

Tidskriften Lychnos

Tidskriften Lychnos kommer att dela ut information på plats för den som är intresserad av att skriva för publikationen!

***

During the conference the following exhibitors will be present.

Studentlitteratur

Conference participants are welcome to studentlitteratur’s book table to see and discuss their current publications!

Opuscula Historica Upsaliensia

The journal Opuscula Hostorica Upsaliensia has a good publication of gender history which we believe will be of interest to the conference participants at the Nordic Women’s and Gender History Meeting. At their booktable you will have the opportunity to see parts of their publication with some available for purchase.

Lychnos

The journal Lychnos will distribute information for those interested in writing for their publication!