Kontakt och arrangörer

För mer information, kontakta nkghm2015@historia.su.se
For more information, please contact nkghm2015@historia.su.se

Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015
c/o Helena Bergman eller Malin Forshällen
Historiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Arrangörer
Sveriges kvinno- och genushistoriker (SKOGH)
Historiska institutionen, Stockholms universitet
Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet
Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
CBEES, Södertörns högskola

Svenska konferenskommittén
Helena Bergman (Stockholms universitet)
Annika Berg (Stockholms universitet)
Christina Douglas (Södertörns högskola)
Mari Eyice (Stockholms universitet)
Christina Florin (Stockholms universitet)
Malin Forshällen (Stockholms universitet)
Yulia Gradskova (Stockholms universitet)
Anne Hedén (Stockholms universitet)
Ulla Manns (Södertörns högskola)
Ale Pålsson, Stockholms universitet
Yvonne Svanström (Stockholms universitet)
Helena Tolvhed (Stockholms universitet)

Nordiska konferenskommittén
Danmark
Anette Eklund Hansen (Aalborg universitet)
Bente Rosenbeck (Köpenhamns universitet)
Tine Vammen (Köpenhamn)
Finland
Seija Jalagin (Uleåborgs universitet/Oulu University)
Maarit Leskelä-Kärki (Åbo universitet/University of Turku)
Island
Erla Hulda Halldorsdottir (University of Iceland)
Norge
Elisabeth Haavet (Universitetet i Bergen)
Inger Marie Okkenhaug (Høgskulen i Volda)
Sverige
Helena Bergman (Stockholms universitet)
Ulrika Holgersson (Lunds universitet)
Ulla Manns (Södertörns högskola)