Program

XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet, 19-21 augusti 2015

For information in English, see below.

Onsdag 19 augusti
10.30-12.30 Registrering
12.45-13.15 Välkommen! Öppningsord av konferensarrangörerna och företrädare för Stockholms universitet och Södertörns högskola.
13.15-14.45 Keynote 1: Prof. Alexandra Shepard (University of Glasgow; redaktör för Gender & History), ”Approaching women’s and gender history: current perspectives and future priorities” Kommentator: Marianne Liljeström, University of Turku. Ordförande: Katarina Leppänen, Göteborg university
14.45-15.15 Kaffe
15.15-16.45 Sessionstillfälle 1. Parallella sessioner.
16.45-18.00 Nationella möten
18.00-19.00 Socialt kvällsprogram: välkomstmingel på Frescati.

Torsdag 20 augusti
9.00-10.30 Keynote 2: Prof. Madina Tlostanova (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moskva), ” The geopolitics and body-politics of gendered histories, or a shift from antiquarianism to activism.” Kommentator: Yulia Gradskova, Stockholms universitet, Ordförande: Ulla Manns, Södertörns högskola
10.30-11.00 Kaffe
11.00-12.30 Sessionstillfälle 2. Parallella sessioner.
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Sessionstillfälle 3. Parallella sessioner.
15.00-15.30 Kaffe
15.30-17.00 Plenum 1, ”De nordiska kvinno- och genushistorikermötenas framtid och organiseringsformer – en paneldiskussion”
Paneldeltagare: Bolette Frydendahl Larsen (DK), Ann-Catrin Östman (FI), Erla Hulda Halldórsdóttir (IS), Dunja Blazevic (NO) och Ulrika Holgersson (SE). Organisatör: Kirsti Niskanen (Stockholms universitet)
19.00 Konferensmiddag, Stockholms stadshus, därefter konferensfest.

Fredag 21 augusti
9.00-10.30 Sessionstillfälle 4. Parallella sessioner.
10.30-11.00 Kaffe
11.00-12.30 Sessionstillfälle 5. Parallella sessioner.
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Plenum 2: Celebrating 100 Years of Women’s Suffrage in the Nordic Countries. Why? How? When? What? A critical discussion on a commemoration.
Confirmed panelists: Anette Borchorst (Aalborg University); Drude Dahlerup (Stockholm University); Ragnheiður Kristjánsdóttir (University of Iceland); Eirinn Larsen  (Norwegian Business School); Pirjo Markkola, (Jyväskyle university), Josefin Rönnbäck (Luleå Technical University). Chairs: Christina Florin (Stockholm University) & Ulrika Holgersson (Lund University).
15.00-15.15 Avslutningsord från konferensarrangörerna.
15.15-15.45 Kaffe

XIth Nordic Women’s and Gender History Conference, August 19-21, 2015

Wednesday, August 19
10.30-12.30 Registration
12.45-13.15 Opening session, welcoming address
13.15-14.45 Keynote 1: Prof. Alexandra Shepard (University of Glasgow; editor of Gender & History): ”Approaching women’s and gender history: current perspectives and future priorities” Discussant: Marianne Liljeström, University of Turku. Chair: Katarina Leppänen, Göteborg university
14.45-15.15 Coffee break
15.15-16.45 Parallell sessions 1 (Scandinavian languages & English).
16.45-18.00 National meetings
18.00-19.00 Social program (at Stockholm University/Frescati)

Thursday, August 20
9.00-10.30 Keynote 2: Prof. Madina Tlostanova (Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Administration, Moskva), ” The geopolitics and body-politics of gendered histories, or a shift from antiquarianism to activism.” Discussant: Yulia Gradskova, Stockholms university, Chair: Ulla Manns, Södertörn  University
10.30-11.00 Coffee break
11.00-12.30 Parallell sessions 2 (Scandinavian languages & English).
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Parallell sessions 3 (Scandinavian languages & English).
15.00-15.30 Coffee break
15.30-17.00 Plenary session 1: ”De nordiska kvinno- och genushistorikermötenas framtid och organiseringsformer för nordiska genushistoriker”. Organisatör: Kirsti Niskanen (Stockholms universitet).
19.00- Conference dinner, Stockholm City Hall, followed by a conference party.

Friday, August 21
9.00-10.30 Parallell sessions 4 (Scandinavian languages & English).
10.30-11.00 Coffee break
11.00-12.30 Parallell sessions 5 (Scandinavian languages & English).
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Plenary session 2: Celebrating 100 Years of Women’s Suffrage in the Nordic Countries. Why? How? When? What? A critical discussion on a commemoration.
Confirmed panelists: Anette Borchorst (Aalborg University); Drude Dahlerup (Stockholm University); Ragnheidur Kristjánsdóttir (University of Iceland); Eirinn Larsen  (Norwegian Business School); Josefin Rönnbäck (Luleå Technical University). Chairs: Christina Florin (Stockholm University) & Ulrika Holgersson (Lund University).
15.00-15.15 Closing remarks
15.15-15.45 Coffee break