Fullständigt program

Onsdag

10.30-12.30 // Entrén Arrheniuslaboratorierna
Registrering

12.45-13.15 // G-Salen, Arrheniuslaboratorierna
Välkomna!
Öppningsord av konferensarrangörerna och företrädare för Stockholms universitet

13.15-14.45 // G-Salen, Arrheniuslaboratorierna
Keynote 1: Approaching women’s and gender history: current perspectives and future priorities
Prof. Alexandra Shepard, University of Glasgow. Kommentator: Marianne Liljeström, University of Turku. Ordförande: Katarina Leppänen, Göteborg university

14.45-15.15 // Geovetarhuset // Kaffe

15.15-16.45 // Sessionstillfälle 1

#01 // Session // Y10 // Scandinavian languages
Fostran för krig och fred: genus-historiska ingångar och nya synteser

Deltagare: Anders Ahlbäck, Åbo Akademi University, Irene Andersson, Malmö University, Esbjörn Larsson, Uppsala University, Elin Malmer, Stockholm University, Antti Nyqvist, prev. at University of Turku, Pontus Rudberg, Uppsala universitet, Fia Sundevall, Stockholms universitet

Ansvariga: Anders Ahlbäck, Åbo Akademi & Fia Sundevall, Stockholms universitet

#02 // Session // Y11 // Scandinavian languages
Kön och vetenskap

Deltagare: Annika Berg, Stockholms universitet, Ingrid Berg, Stockholms Universitet, Jacob Orrje, Uppsala Universitet, Bente Rosenbeck, Københavns universitet, Lisa Svanfeldt-Winter, Stockholms Universitet

Ansvariga: Annika Berg, Stockholms Universitet & Kirsti Niskanen, Stockholms Universitet

#03 // Session // Y21 // Scandinavian languages
Konst, kultur, representationer

Deltagare: Kristina Fjelkestam, Stockholms universitet, Susan Lindholm, Malmö högskola, Angelica Falkeling, Per Esben Svelstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ansvariga: Kristina Fjelkestam, Stockholms universitet

#04 // Session // Y22
Kroppar, medicin och hälsa // English

Deltagare: Maria Nyman, Södertörns högskola, Mona Rautelin, University of Helsinki, Sigurgeir Guðjónsson, Akureyrarakademían

Ansvariga: Maria Nyman, Södertörns högskola
#05 // Session // Y23 // English
Representationer av kvinnor och kvinnomakt i äldrehistoriskt perspektiv

Deltagare: Louise Berglund, Örebro University, Annamaria Laviola, Lunds Universitet, Bo Franzén, Stockholms universitet, Terhi Katajamäki, University of Turku

Ansvariga: Louise Berglund, Örebro University

#06 // Session // U26 // Scandinavian languages
Kvinnors företagande och entreprenörskap – dåtid, samtid och framtid

Deltagare: Madeleine Bonow, Södertörns Högskola, Malin Gawell, Södertörns Högskola, Ursula Hård, Stockholms Universitet, Paulina Rytkönen, Södertörns Högskola

Ansvariga: Ursula Hård, Stockholms Universitet & Paulina Rytkönen, Södertörns Högskola

#07 // Session / U27 // English
Arbete, kvinnor och makt under efterkrigstiden

Deltagare: Johan Svanberg, Stockholms universitet, Nina Trige Andersen, Köpenhamn, Johanna Overud, Umeå universitet, Paula Monteiro, Universidade do Porto, Portugal

Ansvariga: Johan Svanberg, Stockholms universitet

Nationella möten
16.45-18.00 // De Geer salen, Y20, Y21, Y22, Y23

Föreningen SKOGH:s årsmöteäger rum i DeGeersalen. Andra nationella föreningar bereds här möjligheten att träffas och diskutera konferensens framtid och egna spörsmål i salarna Y20, Y21, Y22, Y23, utmärkta med landsnamn

 

Välkomstmingel
18.00-19.00 // Prego Arrhenius, Arrheniuslaboratorierna
Föreningen SKOGH (Sveriges kvinno- och genushistoriker) Historiska institutionen, Ekonomisk-historiska institutionen och Institutionen för historia och samtidsstudier bjuder på inledningsmingel. Välkomna!

Torsdag

09.00-10.30 // G-Salen, Arrheniuslaboratorierna
Keynote 2: The geopolitics and body-politics of gendered histories, or a shift from antiquarianism to activism, Kommentator: Yulia Gradskova, Stockholms universitet, Ordförande: Ulla Manns, Södertörns högskola

Prof. Madina Tlostanova, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow

10.30-11.00 // Geovetarhuset // Kaffe

11.00-12.30 // Sessionstillfälle 2

#08 // Roundtable // Y10 // English
Is a T-shirt a key text? Key texts in Sexual Politics History

Deltagare: Karin Hassan Jansson, Pia Laskar, Ulla Manns, Fia Sundevall,
Ansvariga: Pia Laskar, Linköping University

#09 // Session // Y11 // English
Development cooperation with gender equality on the agenda: Results and problems

Deltagare: Sanela Bajramovic Jusufbegovic, Örebro university, Yulia Gradskova, Södertörn University, Annelie Schlaug , Malmö University & Lund University, Johanna Stenersen, Örebro university,

Ansvariga: Sanela Bajramovic Jusufbegovic, Örebro university; Yulia Gradskova, Södertörn University, Annelie Schlaug , Malmö University/Lund University

Kommentator: Annika Berg (discussant), Stockholm University.

#10 // Session // Y21 // Scandinavian languages
Frihet!

Deltagare: Katarina Leppänen, Göteborgs universitet, Vilde Pettersen, Göteborgs universitet, Johanna Sjöstedt, Göteborgs universitet, Karin Öquist, Göteborgs universitet

Ansvariga: Katarina Leppänen, Göteborgs universitet

#11 // Session // Y22 // English
Politisk representation och jämställdhetens problemformulering i en nordisk kontext

Deltagare: Anette Borchorst, Aalborg Universitet, Drude Dahlerup, Stockholms Universitet, Ulrika Holgersson, Lunds universitet, Josefin Rönnbäck, Luleå tekniska universitet, Astrid Elkjær Sørensen, Aarhus Universitet

Ansvariga: Ulrika Holgersson, Lunds universitet

#12 // Roundtable // Y23 // Scandinavian languages and English
1900-tallets kamp for ligeløn i Norden

Deltagare: Tapio Bergholm, fackförbundet FFC/SAK i Finland, Inger Björnhaug, Högskolan i Lillehammer, Anette Eklund Hansen, Aalborg Universitet, Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm, Ylva Waldemarson, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek/Södertörns högskola

Ansvariga: Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm

#13 // Session // U26 // Scandinavian languages
Antiken och det genushistoriska perspektivet: empiriska, teoretiska och metodologiska horisonter

Deltagare: Pedro Betancour Garin, Stockholms Universitet, Lisa Hagelin, Uppsala Universitet, Jenny Högström Berntson, Lena Larsson Loven, Göteborgs Universitet, Erika Lindgren Liljenstolpe, Uppsala Universitet, Arja Karivieri, Stockholms Universitet, Agneta Strömberg, Göteborgs Universitet,

Ansvariga: Birgitta Leppänen Sjöberg, Uppsala Universitet
#14 // Session // U27 // Scandinavian languages

”Att identifisere en normal aktør” Undersøgelse af kønskonstruktioner i biografiserende materiale

Deltagare: Matias Kaihovirta, Åbo Akademi, Sigridur Matthiasdottir, Reykjavik Akademiet och Islandske Emigrationscenter, Maria Sjöberg, Göteborgs universitet, Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi,

Ansvariga: Sigridur Matthiasdottir, Reykjavik Akademiet, Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi

Kommentator: Maria Sjöberg, Göteborgs universitet

Lunch // 12.30-13.30
Geovetenskapens hus, Matstationer

13.30-15.00 // Sessionstillfälle 3

#15 // Roundtable // Y10 // English
Gender in early modern history: a self-evident perspective?

Deltagare: Mari Eyice, Stockholm University, Sofia Gustafsson, University of Helsinki, Emmi Lahti, University of Jyväskylä, Finland, Hanne Östhus, Sogn og Fjordane University College

Ansvariga: Karin Hassan Jansson, Uppsala University, Emmi Lahti, University of Jyväskylä

#16 // Session // Y11 // Scandinavian languages & English
Genre conventions, gender and new biographies

Deltagare: Genre conventions, gender and new biographies
Christinas Carlsson Wetterberg, Örebro universitet, Birgitte Possing, Riksarkivet, Köpenhamn, Erla Hulda, Halldorsdottir, University of Iceland, Ann-Catrin Östman, Åbok Akademi

Ansvariga: Christinas Carlsson Wetterberg, Örebro universitet, Birgitte Possing, Riksarkivet, Köpenhamn

Kommentator: Ann-Catrin Östman, Åbok Akademi

#17 // Session // Y21 // ?
Gender and war

Deltagare: Marie Lennersand, Riksarkivet, Sverige, Seija-Leena Nevala-Nurmi, University of Tampere, Nadezda Petrusenko, Södertörns Högskola, Sari Nauman, Göteborgs universitet

Ansvariga: Marie Lennersand, Riksarkivet, Sverige

#18 // Session // Y22 // Scandinavian languages
Svensk kvinnorörelse under 1900-talet: språk, text, media

Deltagare: Maria Björk, Linköpings universitet och Uppsala universitet, Karin Milles, Södertörns högskola, Helena Hill, Södertörns högskola, Michael Scholz, Uppsala universitet, Anne Hedén, Södertörns högskola, Heidi Kurvinen, Uleåborgs universitet,

Ansvariga: Maria Björk, Linköpings universitet och Uppsala universitet

#19 // Session // Y23 // Scandinavian languages
Familj, arbete och genus i industrialiseringens tidevarv

Deltagare: Kekke Stadin, Södertörns Högskola, Grey Osterud, USA, Gunnel Svedberg, Karolinska institutet, Ann-Sofie Andersson, Göteborgs universitet, Pål Brunnström, Lunds universitet,

Ansvariga: Kekke Stadin, Södertörns Högskola

#20 // Session // U26 // Scandinavian languages
La querelle des femmes – a useful category in the history of women intellectuals?

Deltagare: Matilda Amundsen Bergström, Gothenburg University, Maria Johansen, Gothenburg University, Cecilia Rosengren, Gothenburg University, Andreas Önnerfors, Gothenburg University

Ansvariga: Cecilia Rosengren, Gothenburg University

#21 // Session // U27 // English
Timelines of Academic Feminism in Finland

Deltagare: Ilana Aalto, University of Turku, Marianne Liljeström, University of Turku, Sari Miettinen, University of Turku, Salla Peltonen, Åbo Akademi University

Ansvariga: Marianne Liljeström, University of Turku

15.00-15.30 // Geovetarhuset // Kaffe

15.30-17.00 // De Geer-salen, Geovetenskapens hus
Plenum 1: De nordiska kvinno- och genushistorikermötenas framtid och organiseringsformer för nordiska genushistoriker
Organisatör: Kirsti Niskanen, Stockholms universitet

Festkväll

19.00 // Mottagning i Stockholms stadshus och på Blekholmen ba & restaurant

Stockholms stad och Blekholmen bar & restaurant bjuder på buffé och mingel för alla som anmält sig i förväg.

20.15-24.00 // Fest på Blekholmen Restaurant & Bar
Musik och bar för alla som anmält sig i förväg.

Fredag

09.00-10.30 // Sessionstillfälle 4

#22 // Session // Y10 // English
Narrating histories of sexual politics – Sources, archives and conceptual challenges

Deltagare: Eva Borgström, Göteborg University, Tone Hellesund, University of Bergen, Pia Laskar, Linköping University, Ulla Manns, Södertörn University, Hanna Markusson Winkvist, Antu Sorainen

Ansvariga: Eva Borgström, Göteborg University, Pia Laskar, Linköping University

#23 // Session // Y11 // Scandinavian languages
Køn og normer for følelser

Deltagare: Annika Berg, Stockholms Universitet, Cecilie Bjerre, Syddansk Universitet, Bolette Frydendahl Larsen, Lunds Universitet, Ulrika Nilsson, Stockholm University,

Ansvariga: Bolette Frydendahl Larsen, Lunds Universitet

#24 // Session // Y21 // Scandinavian languages
1970-talet – en emotionell revolution?

Deltagare: Helena Bergman, Stockholms universitet, Sara Cederberg, Åbo Akademi, Christina Florin, Stockholms universitet, Jens Ljunggren, Stockholms universitet, Linnea Tillema, Uppsala universitet

Ansvariga: Helena Bergman, Christina Florin, Jens Ljunggren, Stockholms Universitet

#25 // Session // Y22 // English
Kvinnorörelsen under 1900-talet, nationalism och internationalism

Deltagare: Erkka Railo, University of Turku, Christina Douglas, Södertörns högskola, Trine Rogg Korsvik, Universitetet i Oslo, Emma Lundin, University of London

Ansvariga: Erkka Railo, University of Turku,

#26 // Session // Y23 // Scandinavian languages and English
Life-writings

Deltagare: Johanna Annola, University of Tampere, Tuuli Vatula, University of Turku, Reetta Eiranen, University of Tampere, Julia Dahlberg, Helsingfors universitet, Riika Taavetti, University of Helsinki

Ansvariga: Johanna Annola, University of Tampere,

#27 // Roundtable // U26 // Scandinavian languages
Genus och företagshistoria i Norden

Deltagare: Lena Andersson-Skog, Umeå universitet, Susanna Fellman, Göteborgs universitet, Eirinn Larsen, Handelshöyskolan BI, Oslo, Therese Nordlund Edvinsson, Stockholms universitet,

Ansvariga: Therese Nordlund Edvinsson, Stockholms universitet,

#28 // Session // U27 // English
Makt och hierarki i äldrehistoriskt perspektiv: Källor till kvinnors historia

Deltagare: Lena Elisabeth Norrman, University of Minnesota, Meghan Mattsson McGinnis, Stockholm University, Þórunn Sigurðardóttir, Reykjavík, Gudrun Ingolfsdottir, The Árnic Magnússon Institute for Icelandic Studies,

Ansvariga: Lena Elisabeth Norrman, University of Minnesota,

10.30-11.00 // Geovetarhuset // Kaffe

11.00-12.30 // Sessionstillfälle 5

#29 // Session // Y10 // Scandinavian languages
New challenges and old structures in Academia

Deltagare: Hanna Markusson Winkvist, Göteborgs universitet, Dunja Blazevic, AHKR,Universitetet i Bergen, Daniel Nyström, Umeå universitet, Jakob Winther Forsbäck, Göteborgs universitet

Ansvariga: Hanna Markusson Winkvist, Göteborgs universitet, Jakob Winther Forsbäck, Göteborgs universitet

#30 // Session // Y11 // Scandinavian languages and English
Reproduktion, nationalism, modernitet

Deltagare: Ingólfur V. Gíslason, University of Iceland, Josefin Englund, Uppsala universitet, Laika Nevalainen, European University Institute, Merja Tarvainen, University of Eastern Finland, My Klockar Linder, Göteborgs universitet

Ansvariga: Merja Tarvainen, University of Eastern Finland, Laika Nevalainen, European University Institute

#31 // Roundtable // Y21 // English
Oral History and Feminism: Past, present and future

Deltagare: Annika Olsson, Stockholm University, Karin Steen, Lund University, Malin Thor Tureby, Linkoping University

Ansvariga: Annika Olsson, Stockholm University

#32 // Session // Y22 // Scandinavian languages
Formationen av klass och kön i nordisk veckopress 1880-1970

Deltagare: Eva Andersson, Göteborgs Universitet, Synnove Lindtner, Universitetet i Bergen, Emma Severinsson, Lunds Universitet

Ansvariga: Emma Severinsson, Lunds Universitet

Kommentator: Ulrika Holgersson, Lunds Universitet.

#33 // Session // Y23 // Scandinavian languages
Genus, arbete och familj från tidigmodern tid till industrialiseringen

Deltagare: AnnaSara Hammar, Umeå universitet, Maria Ågren, Uppsala universitet, Carolina Uppenberg, Göteborgs universitet, Dag Lindström, Uppsala universitet

Ansvariga: AnnaSara Hammar, Umeå universitet

#34 // Session // U26 // Scandinavian languages
Kyrkor, kvinnor och historie-bruk

Deltagare: Arnfríður Guðmundsdóttir, University of Iceland, Carola Nordbäck, Uppsala universitet, Aud V. Tönnessen , Universitetet i Oslo

Ansvariga: Carola Nordbäck, Uppsala universitet

#35 // Session // U27 // English
Bodily Transformations and transgressions
Deltagare: Helena Tolvhed, Stockholms universitet, Roosa Toriseva, University of Tampere, Anu Salmela, University of Turku, Sari Irni, University of Turku,

Ansvariga: Helena Tolvhed, Stockholms universitet

Lunch // 12.30-13.30

Geovetenskapens hus, Matstationer

13.30-15.00 // G-salen, Arrheniuslaboratorierna
Plenum 2: Celebrating 100 Years of Women’s Suffrage in the Nordic Countries. Why? How? When? What? A critical discussion on a commemoration.

Deltagare: Anette Borchorst, Aalborg University; Drude Dahlerup, Stockholm University; Ragnheiður Kristjánsdóttir, University of Iceland; Eirinn Larsen, Norwegian Business School; Pirjo Markkola, Jyväskyle university; Josefin Rönnbäck, Luleå Technical University

Organisatörer: Christina Florin, Stockholm University & Ulrika Holgersson, Lund University

15.00-15.15 // G-salen, Arrheniuslaboratorierna
Avslutningsord från konferensarrangörerna

15.15-15.45 // Arrheniuslaboratoriet // Kaffe
Tid för en sista kaffe, slutsnack och nätverkande.

***

En översikt av sessionsschemat finns här: Sessionsschema översikt NKGHM2015.