Riktlinjer för muntliga presentationer / Guidelines for oral presentations

ENGLISH BELOW

När det gäller presentationer på sessioner så kan det råda viss variation beroende på om det är en vanlig paper session eller, ett rundabordssamtal eller liknande. För att veta vilket upplägg som ska råda på just din session är det därför bäst att ta kontakt med din sessionsordförande och fråga. Vissa generella riktlinjer för hur det brukar gå till finns det dock.

Se till att anlända till din session ca 15 minuter före sessionsstart och att du har presenterat dig för ordförande. Allra bäst är det om ni alla har haft någon form av mejlkontakt före konferensen.

Varje talare får ca 10-15 minuter att presentera sitt paper eller sin forskning beroende på hur många deltagare sessionen har. Respektera tiden som är avsatt för övriga deltagare på sessionen och dra inte över tiden.

***

When it comes to presentations at sessions there can be some variety depending on what type of session it is, if it is a regular paper session or a roundtable discussion. Ultimately it will be decided by the chair of the session. Therefore it is best to get n touch with the chair of your session to discuss the details of presenting. There are however some general guidelines that is applicable to most sessions.

Arrive at your session some 15 minutes prior to the published start time and make yourself known to your session chair before the start of your session. Ideally everyone in the session should have had some email contact with one another prior to the conference.

Each speaker will be allotted approximately 10-15 minutes, depending on the number of speakers. Please respect the time of your fellow presenters and do not go over-long in your presentation.