Sessioner

Information på svenska

Information på svenska

Här presenteras alla antagna sessioner. Ett detaljsschema med tidpunkter för sessionerna och lokalangivelser finns under fliken Program/Fullständigt program.

Överst står de kompletta sessioner som anmäldes till konferensen i december. Under dessa finns ”papersessioner” som har organiserats av konferensarrangörerna av anmälda individuella papers.

 

Information in English

Here you will find all accepted sessions. A detailed schedule for sessions with locations can be found at the ”Program” and ”Fullständigt program” links in the header.

At the top you will find complete sessions that were submitted in december. Below these are ”paper sessions” which have been put together by the conference organizers from submitted individual papers.

  1. Tidpunkter för parallella sessioner/ Schedule for parallell sessions

Sessionstillfälle 1A-1H: Onsdag 19 augusti, 15.15-16.45
Sessionstillfälle 2A-2H: Torsdag 20 augusti, 11.00-12.30
Sessionstillfälle 3A-3H: Torsdag 20 augusti, 13.30-15.00
Sessionstillfälle 4A-4H: Fredag 21 augusti, 09.00-10.30
Sessionstillfälle 5A-5H: Fredag 21 augusti, 11.00-12.30

Parallell sessions 1A-1H: Wednesday, August 19, 15.15-16.45
Parallell sessions 2A-2H: Thursday, August 20, 11.00-12.30
Parallell sessions 3A-3H: Thursday, August 20, 13.30-15.00
Parallell sessions 4A-4H, Friday, August 21, 09.00-10.30
Parallell sessions 5A-5H, Friday, August 21, 11.00-12.30

*** Sessioner/Sessions ***

Antiken och det genushistoriska perspektivet: empiriska, teoretiska och metodologiska horisonter (session)

Organisatör/Organizer: Birgitta Leppänen Sjöberg, Uppsala Universitet

Deltagare/Participants:

Pedro Betancour Garin, Stockholms Universitet, “Can you tell a mistress from a slave?”

Lisa Hagelin, Uppsala Universitet, ”Nya perspektiv på maskuliniteter i det antika Rom: frigivna slavar som ett exempel”

Jenny Högström Berntson,”Votivgåvors genussymbolik”

Lena Larsson Loven, Göteborgs Universitet. ”Kvinnors arbete och identiteter i antikens Rom: empiri och nya perspektiv”

Erika Lindgren Liljenstolpe, Uppsala Universitet. ”Förföriska Musor. Kvinnligt Musicerande i Antikens Rom”

Arja Karivieri, Stockholms Universitet. ”Förändringar i kvinnors roller i det grekiska samhället från romersk till tidigbysantinsk period”

Agneta Strömberg, Göteborgs Universitet. ”Identitet och status i det antika Athen: exemplet attiska gravreliefer”

”At identifisere en normal aktør” Undersøgelse af kønskonstruktioner i biografiserende materiale (session)

Organisatörer/organizers: Sigridur Matthiasdottir, Reykjavik Akademiet & Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi

Deltagare/Participants:

Matias Kaihovirta, Åbo Akademi, ”Manlighet och klass i arbetarmäns nekrologer och födelsedagshyllningar”.

Sigridur Matthiasdottir, Reykjavik Akademiet & Islandske Emigrationscenter, ”Ugifte kvinder som emigrerede fra Island till Kanada og USA 1870-1914. Undersøgning av biografiserende kildemateriale”

Maria Sjöberg, Göteborgs universitet, ”Ellen Fries och pionjärberättelsen”

Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi, “Från fattigdom till framgång? Om urval och utformning av emigrantberättelser 1937-1955”

Kommentator/discussant: Maria Sjöberg, Göteborgs universitet

Development cooperation with gender equality on the agenda: Results and problems (session)

Organisatörer/Organizers: Sanela Bajramovic Jusufbegovic, Örebro university; Yulia Gradskova, Södertörn University & Annelie Schlaug , Malmö University/Lund University

Deltagare/Participants:

Sanela Bajramovic Jusufbegovic, Örebro university, ‘They are hardly feminists and could learn a lot’: Empowerment of women through Swedish development aid to Bosnia-Herzegovina”.

Yulia Gradskova, Södertörn University, “Gender Equality as cooperation’s aim: constradictory results of History of Nordic cooperation with Northwestern Russia“.

Annelie Schlaug , Malmö University & Lund University, “Bodies as alibis or resistance: Tales from a military checkpoint”.

Johanna Stenersen, Örebro university, “Citizens in the making. Critical perspectives on Civic Identity and Culture”.

Kommentator/Discussant: Annika Berg (discussant), Stockholm University.

Formationen av klass och kön i nordisk veckopress 1880-1970 (session)

Deltagare/Participants:

Eva Andersson, Göteborgs Universitet. ”Sömnad och kvinnlighet i Husmodern 1920-1940”

Synnove Lindtner, Universitetet i Bergen. ”Kvinneoffentligheten og Alle kvinners blad på 1950-tallet”

Emma Severinsson, Lunds Universitet. ”Vad är en modern kvinna?”

Kommentator/Discussant: Ulrika Holgersson, Lunds Universitet.

Fostran för krig och fred: genushistoriska ingångar och nya synteser (session)

Organisatörer & ordföranden/ organizers & chairs: Anders Ahlbäck, Åbo Akademi & Fia Sundevall, Stockholms universitet

Deltagare/Participants:

Anders Ahlbäck, Åbo Akademi University, ”Könad fostran till krig och fred: ett symbiotiskt förhållande?”

Irene Andersson, Malmö University, ”Pojkar och flickor på försvarsmuseer. Berättelser från St Petersburg, Münster, Verdun, Paris, London, Köpenhamn och Stockholm”

Esbjörn Larsson, Uppsala University. ”Flickors värntjänstutbildning under andra världskriget: förändrade uppfattningar om kvinnors verksamhetssfär under det totala krigets tidsålder”

Elin Malmer, Stockholm University, ”Vapenbröder emellan: officersformering på 1800-talets exercishedar”

Antti Nyqvist, prev. at University of Turku, ”Den fria mannens utbildning: reformpedagogiska, pacifistiska och militaristiska tolkningar av utbildning i 1920-talets Finland”

Pontus Rudberg, Uppsala universitet & Fia Sundevall, Stockholms universitet, ”Medborgarfostran och folkförsvar: intersektionella perspektiv”

Frihet! (session)

Organisatör, ordförande: Katarina Leppänen, Göteborgs universitet

Deltagare/Participants:

Katarina Leppänen, Göteborgs universitet, ”Vilka vi? Ett jämförande perspektiv på begreppen folk, medborgare och frihet i Finland, Sverige och Estland vid tiden för självständighetsdiskussionerna”.

Vilde Pettersen, Göteborgs universitet, “Relasjonen mellom frihet och kjaerlighet sett i lys av Emma Goldman”.

Johanna Sjöstedt, Göteborgs universitet, ”Att läsa Simone de Beauvoir med Friedrich Nietzsche: En dekonstruktion av den feministiska filosofins historia”.

Karin Öquist, Göteborgs universitet, ”Universalitet, natur och förnuft hos Catherine Macaulay och Mary Wollstonecraft”.

Gender in early modern history: a self-evident perspective? (round table)

Organisatörer/ organizers: Karin Hassan Jansson, Uppsala University & Emmi Lahti, University of Jyväskylä

Chair: Karin Hassan Jansson

Deltagare/Participants:

Mari Eyice, Stockholm University, “Gender Perspectives and the Swedish Reformation”

Sofia Gustafsson, University of Helsinki, ”Female Agency in No-man’s-land”

Emmi Lahti, University of Jyväskylä, Finland, “The Finnish Male Witch. Men Practising Magic in late 18th Century Finland”

Hanne Östhus, Sogn og Fjordane University College, ”Are servants always women? The use of ’gender’ in research on domestic service”

Kommentator/Discussant: Margaret R. Hunt, Uppsala University

Genre conventions, gender and new biographies (session)

Organisatörer/ organizers: Christina Carlsson Wetterberg, Örebro Universitet & Birgitte Possing, Riksarkivet, København

Deltagare/Participants:

Christina Carlsson Wetterberg, Örebro Universitet, ”Challenging Gender Stereotypes in Biography”

Erla Hulda Halldorsdottir, University of Island, ”Women’s history as biography. Reflections on the gender of history in Iceland, past and present”.

Birgitte Possing, Riksarkivet, København, ”Gender and archetypes in the biographical genre”

Kommentator/Commentator: Ann-Catrin Östman

Genus och företagshistoria i Norden (round table)

Organisatörer/organizers: Therese Nordlund Edvinsson, Stockholms universitet

Deltagare/Participants:

Lena Andersson-Skog, Umeå universitet

Susanna Fellman, Göteborgs universitet.

Eirinn Larsen, Handelshöyskolan BI, Oslo

Therese Nordlund Edvinsson, Stockholms universitet

Is a T-shirt a key text? Key texts in Sexual Politics History (round table)

Organizer: Pia Laskar, Linköping University.

Deltagare/Participants:

Karin Hassan Jansson, ”Sexual politics in early modern sources: repression and expression”

Pia Laskar, “Novels as the historian’s companion. Racialised sexualities in 19th C.”

Ulla Manns, “What Counts as Sexual Politics? 19th Century Feminism, Sexuality and Space”

Fia Sundevall, ”Sexuality in contemporary and economic history source material”

 

And possibly other participants in the book Sexualpolitiska nyckeltexter

Kön och vetenskap (session)

Organisatörer/Organizers: Annika Berg, Stockholms Universitet & Kirsti Niskanen, Stockholms Universitet)

Ordförande/Chair: Kirsti Niskanen

Deltagare/Participants:

Annika Berg, Stockholms universitet, ”Den outtalade auktoriteten: Reseberättelser och personakonstruktion i Svenska läkartidningen 1918-1945″

Ingrid Berg, Stockholms Universitet. ”’Han passar inte för ett lif i Södern’ – om borgerliga (miss)lyckade manligheter och arkeologiska självbilder runt sekelskiftet 1900”.

Jacob Orrje, Uppsala Universitet. ”En mogen mans mekanik. Nyttig kunskap, dugd och mandom i 1700-talets Sverige”

Bente Rosenbeck, Københavns universitet. ”Det akademiske borgerskab – mest för maend”

Lisa Svanfeldt-Winter, Stockholms Universitet. ”Vetenskapliga resor, genus och vetenskapspersona”.

Kommentatorer:

Birgitte Possing

Hanna Markusson Winkvist

Køn og normer for følelser (session)

Organisatör/Organizer: Bolette Frydendahl Larsen, Lunds Universitet

Deltagare/Participants:

Annika Berg, Stockholms Universitet. ”Förnuft, känsla och galenskap: Om psykopati, kverulansparanoia och könad diagnostik i mellankrigstidens Sverige”

Cecilie Bjerre, Københavns Universitet. ”Det gode foraeldreskab. Når staten bestemmer”

Bolette Frydendahl Larsen, Lunds Universitet. ”Opdragelse som regulering af følelser”

Ulrika Nilsson, Stockholm University. ”Skam och skammande i svensk psykiatri 1930-1960-tal”

Kvinnors företagande och entreprenörskap – dåtid, samtid och framtid (session)

Organisatörer/organizers: Ursula Hård, Stockholms Universitet & Paulina Rytkönen, Södertörns Högskola
Ordförande/chair: Paulina Rytkönen

Deltagare/Participants:

Madeleine Bonow, Södertörns Högskola. ”Hästföretagande i peri-urbana områden”

Malin Gawell, Södertörns Högskola. ”I Dream of the Day…Social Entrepreneurship Initiative for Women’s Rights”

Ursula Hård, Stockholms Universitet. ”Kvinnors företagande och entreprenörskap; möjligheter och hinder vid start och drift av företag”

Paulina Rytkönen, Södertörns Högskola. ”Bland getter och kor: kvinnor, entreprenörskap och företagsvillkor i den nya ruraliteten”

Kyrkor, kvinnor och historiebruk (session)

Organisatör/organizer: Carola Nordbäck, Uppsala universitet

Deltagare/Participants:

Arnfríður Guðmundsdóttir, University of Iceland, “On Women´s Liberation, Education, and Equal Rights. A Pastor Speaking out on Women’s Rights in Iceland towards the end of the nineteen century”

Carola Nordbäck, Uppsala universitet: ”Kallelse och utkorelse. Ester Lutteman och Svenska kyrkan”

Aud V. Tönnessen , Universitetet i Oslo: ”Motstand, kall og tvetydighet. Ingrid Bjerkås – Norges første kvinneprest”

New challenges and old structures in Academia (session)

Organisatörer/organizers: Hanna Markusson Winkvist, Göteborgs universitet. & Jakob Winther Forsbäck, Göteborgs universitet.

Deltagare/Participants:

Hanna Markusson Winkvist, Göteborgs universitet.

Dunja Blazevic, AHKR,Universitetet i Bergen.

Daniel Nyström, Umeå universitet, ”Historiografiska berättelser om kvinnohistoria”

Jakob Winther Forsbäck, Göteborgs universitet, ”Ambivalent statsfeminism och aktivistisk essentialism? Exemplet Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning 1978-1995”.

Narrating histories of sexual politics – Sources, archives and conceptual challenges (session)

Organisatörer/organizers: Eva Borgström (Göteborg University) & Pia Laskar (Linköping University)

Participants:

Eva Borgström, Göteborg University,“Passions between women in the suffrage movement. Presentation of an anthology project”.

Tone Hellesund, University of Bergen, ”Building a queer archive – reflections from the margins”.

Pia Laskar, Linköping University, “Until dead do us part. Grave yards as narrators of queer life”.

Ulla Manns, Södertörn University, “Silence and Sex in Cultural Memory”.

Hanna Markusson Winkvist, Göteborg University, “I am Beth Hennings – perspectives from afar”.

Antu Sorainen, University of Helsinki, “Wills as a queer archive”.

Oral History and Feminism: Past, present and future (round table)

Organisatörer/organizer: Annika Olsson, Stockholm University .

Deltagare/Participants:

Gunilla Bjeren, Stockholm University

Annika Olsson, Stockholm University .

Karin Steen, Lund University

Malin Thor Tureby, Linkoping University.

(one more possible participant is Emma Strollo, Stockholm University)

Politisk representation och jämställdhetens problemformulering i en nordisk kontext (session)

Organisatör/organizer: Ulrika Holgersson, Lunds universitet

Deltagare/Participants:

Anette Borchorst, Aalborg Universitet

Drude Dahlerup, Stockholms Universitet

Ulrika Holgersson, Lunds universitet

Josefin Rönnbäck, Luleå tekniska universitet

Astrid Elkjær Sørensen, Aarhus Universitet

La querelle des femmes – a useful category in the history of women intellectuals? (session)

Organizer/Chair/Discussant: Cecilia Rosengren, Gothenburg University

Deltagare/Participants:

Matilda Amundsen Bergström, Gothenburg University, “A feminist manifesto? Louise Labé in the context of la querelle des femmes”.

Maria Johansen, Gothenburg University, “The Market: Desire, Fiction and Subjectivity in the writings of Eliza Haywood”.

Cecilia Rosengren, Gothenburg University, “Fictitious speeches, imagined publics and debates on women:Margaret Cavendish as orator”.

Andreas Önnerfors, Gothenburg University, “Female Sociability in Eighteenth Century Sweden. Participation and performance”.

Timelines of Academic Feminism in Finland (session)

Organisatör/organizer: Marianne Liljeström, University of Turku

Deltagare/Participants:

Ilana Aalto, University of Turku: “Masculinity Disputed. The Contested History of Men’s Studies in Finland 1980-2010”

Marianne Liljeström, University of Turku: “How to understand the national context in historicizing (Finnish) academic feminism?”

Sari Miettinen, University of Turku: “Queer Theory and Research in Finland. Social and academic contexts”

Salla Peltonen, Åbo Akademi University: “Politics of Feminist Knowledge Production: A Critical Study of the Politics of Gender and Sexuality in Finnish Women’s Studies, 1988-2010”.

1900-tallets kamp for ligeløn i Norden (round table)

Organisatör/organizer: Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek/Stockholm

Deltagare/Participants:

Tapio Bergholm, fackförbundet FFC/SAK i Finland, ”Jämställdhetens sekel i Finland. Hur kvinnligt lönearbete ökade och löneskillnaden mellan män och kvinnor minskade på sjuttiotalet.”

Inger Björnhaug, Högskolan i Lillehammer, ”Likelønn mellom marked, klasse og kjønn. Norsk LO og likelønnsspørsmålet 1935-1970”.

Anette Eklund Hansen, Aalborg Universitet, ”På barrikaden för ligeløn. Arbejderkvindernes kamp för ligeløn i Danmark 1960-1973”.

Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek/Stockholm, ”Siffrornas onåbara magik. ILO, fackföreningsinternationalen och implementeringen av likalönskonventionen under andra halvan av 1900-talet”.

Ylva Waldemarson, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek/Södertörns högskola, ”Mellan representation och samarbete. Likalönsfrågan i nordiskt fackligt samarbete och dess representation inom Fria fackföreningsinternationalen, ICFTU

1970-talet – en emotionell revolution? (session)

Organisatörer/organizers: Helena Bergman, Christina Florin & Jens Ljunggren, Stockholms Universitet

Ordförande/Chair: Bente Rosenbeck, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns universitet

Deltagare/Participants:

Helena Bergman, ”Feminism, kärlek och ilska – känsloregler och känslopolitik i 1970-talets Sverige”, Historiska institutionen, Stockholms universitet

Sara Cederberg, ” 1970-talets svenska poesi: En renässans för kvinnliga värden?”, Åbo Akademi

Christina Florin, ”Skammen förbi”. Otrohet som livsform under 1960 och 70-tal, Historiska institutionen, Stockholms universitet

Jens Ljunggren, ”Vrede som mode? Hur känslorna utmanade en politisk ordning”, Historiska institutionen, Stockholms universitet

Linnea Tillema, ”Hur njutning normerades positivt i talet om sexuell frigörelse och sexuellt självförverkligande under perioden ca. 1950-1980“, Uppsala universitet

 

*** Papersessioner/ Paper sessions ****

Gender and war                                                     

Ordförande/Chair: Marie Lennersand, Riksarkivet, Sverige

Deltagare/participants:

Marie Lennersand, Riksarkivet, Sverige, ”Gender and families divides by war”

Seija-Leena Nevala-Nurmi, University of Tampere, ”Gender and Future in the Voluntary Defence Movement in Finland”

Nadezda Petrusenko, Södertörns Högskola, ”Representations of a Russian Female Terrorist at the Beginning of the 20th century: Revolutionary, Martyr, Woman”

Sari Nauman, Göteborgs universitet, ”Undersåte som subjekt”

Life-writings                               

Ordförande/Chair: Johanna Annola, University of Tampere

Deltagare/participants:

Johanna Annola, University of Tampere, ”Female biographies and Views on Social Mobility”

Tuuli Vatula, University of Turku, ”Bodily Biographical. A narrative of a dancer”

Reetta Eiranen, University of Tampere, ”Gendered Ideals and Nationalism in Marital Correspondence”

Julia Dahlberg, Helsingfors universitet, ”Konstnärinnan och vetenskapsmannen. Om genrer, syskonskap och behovet att diskutera kvinnors och mäns texter parallellt”

Riika Taavetti, University of Helsinki, ”Memories of Desire. Personal Narratives of Sexuality in Youth”

Reproduktion, nationalism, modernitet                                  

Ordförande/Chair: Merja Tarvainen, University of Eastern Finland (Kuopio) och Laika Nevalainen, European University Institute (Florence)

Deltagare/participants:

Ingólfur V. Gíslason, University of Iceland, “From non-existence to reluctant inclusion: Fathers in writings on care”

Josefin Englund, Uppsala universitet, “Cocktails for two: Hemmafruar och försörjaransvar i svenska kontaktannonser 1890-1980.”

Laika Nevalainen, European University Institute (Florence), “From Carefree Bon Vivants to Homeless Old Boys: Negotiating, Defining and Living Bachelorhood in Finland from the 1880s to the 1930s.”

Merja Tarvainen, University of Eastern Finland (Kuopio), “Production, Reproduction and Citizenship: Key Discourses of Social Policy in the Turn of the 20th Century”

My Klockar Linder, Göteborgs universitet, ”Utan avkomma i barnfamiljens tidsålder: barnlöshet som social och politisk kategori under 1900-talet.”

Kvinnorörelsen under 1900-talet, nationalism och internationalism                                    

Ordförande/Chair: Erkka Railo, University of Turku

Deltagare/participants:

Erkka Railo, University of Turku, ”The historical male working class significations attached to the populist leader Timo Soini”

Christina Douglas, Södertörns högskola, ”Emancipation and nationalist activism. The Baltic German Women’s movement 1905-1939.”

Trine Rogg Korsvik, Universitetet i Oslo, ”Social movements and the development of gender equality policies since the early 1980s – comparing Norway and Poland”

Emma Lundin, University of London, “International connections and community: the political liberation of women in Sweden and South Africa”

Svensk kvinnorörelse under 1900-talet: språk, text, media                                                       

Ordförande/Chair: Maria Björk, Linköpings universitet

Deltagare/participants:

Maria Björk, Linköpings universitet ”Det kvinnliga och samhället under tre svenska decennier (1950-1980)”

Karin Milles, Södertörns högskola, ” … vi undertecknade svenska kvinnor ansluta oss till krafvet på full politisk medborgarrätt för Sveriges kvinnor”

Helena Hill, Södertörns högskola, ”’Hanteringen av kvinnofrågan’. Om den revolutionära 68-vänsterns relation till så kallade ’kvinnofrågor’, feminism och utmaningen från den nya kvinnorörelsen”

Michael Scholz, Uppsala universitet, ”Stark, oberoende och sexig. Kvinnobilden i svenska tecknade serier under andra världskriget”

Anne Hedén & Heidi Kurvinen, Södertörns högskola & Uleåborgs universitet, ”Kvinnorörelsen och offentligheten i Sverige och Finland. Feminismen och medierna under 1990-talet och 2000-talet”

Kroppar, medicin och hälsa                               

Ordförande/Chair: Maria Nyman, Södertörns högskola

Deltagare/participants:

Maria Nyman, Södertörns högskola, ”Med kroppar av mjölk och honung: Amman som kropp, symbol och individ och i tidigmoderna och moderna texter”

Mona Rautelin, University of Helsinki, “Cryptic pregnancies and their legal consequences in pre-modern Finland”

Sigurgeir Guðjónsson, Akureyrarakademían, “The hysteric Women in Iceland in the late 19th Century”

Bodily Transformations and transgressions                                                         

Ordförande/Chair: Helena Tolvhed, Stockholms universitet

Deltagare/participants:

Helena Tolvhed, Stockholms universitet, ”Exercising power? The /post-/feminist politics of the ”fit” female body ideal”

Roosa Toriseva, University of Tampere, “(Inter)sexed Bodies in the History of Medicine”

Anu Salmela, University of Turku, “Fleshy stories: Female suicides, Post-mortems and the Question of the (Feminist) Body”

Sari Irni, University of Turku, “Transforming Sex: On Hormone Technologies and the Intelligibility of Sex”

Makt och hierarki i äldrehistoriskt perspektiv: Källor till kvinnors historia                        

Ordförande/Chair: Lena Elisabeth Norrman, University of Minnesota

Deltagare/participants:

Lena Elisabeth Norrman, University of Minnesota, “Woman or Warrior? The Construction of Gender in Old Norse Myth”

Meghan Mattsson McGinnis, Stockholm University, “Depending on Sex: Tongue, sieve, and ladle shaped pendants from late Iron Age Gotland”

Þórunn Sigurðardóttir, Reykjavík, “Voices from the past: Occasional poetry as a historical source”

Gudrun Ingolfsdottir, The Árnic Magnússon Institute for Icelandic Studies                          , ”’This is Gudrun’s book to play with, for it’s hard to tear appart even though handled unkindly’. On Icelandic women’s bookculture from the middle ages to the 18th century”

Representationer av kvinnor och kvinnomakt i äldrehistoriskt perspektiv                        

Ordförande/Chair: Louise Berglund, Örebro University

Deltagare/participants:

Louise Berglund, Örebro University, ”Illustrious ladies: Birgittine models of authority and female rulership in the late Middle Ages”

Annamaria Laviola, Lunds Universitet, ”Angela och Jungfrun. En studie av kvinnorepresentationer i Angela da Folignos (1248-1309) Memoriale”

Bo Franzén, Stockholms universitet, ”prosopographic databases and women of the middle ages”

Terhi Katajamäki, University of Turku, “Exploring the political agency of the Vasa princesses during the 16th century”

Familj, arbete och genus i industrialiseringens tidevarv                              

Ordförande/Chair: Kekke Stadin, Södertörns Högskola

Deltagare/participants:

Kekke Stadin, Södertörns Högskola, ”Borgarklassens formering och rummens genuskodning”

Grey Osterud, USA, ”Two patterns of gender relations in rural Norway and Sweden during the capitalist transition”

Gunnel Svedberg, Stockholm,”‘Sjuksköterskor borde tjäna gratis’ skrev Alfred Nobel”

Ann-Sofie Andersson, Göteborgs universitet, ”Om Salomon August Andrées skrift Industrin och kvinnofrågan och kön som argument för industrialisering”

Pål Brunnström, Lunds universitet, ”Genus och klass hos kapitalägare i Sverige 1918-1939″

Arbete, kvinnor och makt under efterkrigstiden                                               

Ordförande/Chair: Johan Svanberg, Stockholms universitet

Deltagare/participants:

Johan Svanberg, Stockholms universitet, ”Arbetskraftsrekrytering till könsegregerad arbetsmarknad: Algots och Wäfveribolaget i Borås och den tyska migrationen från Schleswig-Holstein under 1950-talet”

Nina Trige Andersen, Köpenhamn, ”From Pioneers to Permanently Temporary – Filipina chambermaids and au pairs in Denmark from 1960’s until present day”

Paula Monteiro, Universidade do Porto, Portugal, ”Women architects in Portugal. Breaking the dictatorship”

Genus, arbete och familj från tidigmodern tid till industrialiseringen                                 

Ordförande/Chair: AnnaSara Hammar, Umeå universitet

Deltagare/participants:

AnnaSara Hammar, Umeå universitet, ”Hushåll i rörelse: hushållstrategier bland båtsmansfamiljer före 1680”

Maria Ågren, Uppsala universitet, ”The Gender and Work Project 2010-2014: approaches and main results”

Carolina Uppenberg, Göteborgs universitet, ”Förändringar i tjänstefolksinstitutionen under den agrara revolutionen” (1750-1850)

Dag Lindström, Uppsala universitet, ”Änklingar i 1700-talets skråhantverk”

Konst, kultur, representationer                                                   

Ordförande/Chair: Kristina Fjelkestam, Stockholms universitet

Deltagare/participants:

Kristina Fjelkestam, Stockholms universitet, ”Genus och temporalitet”

Susan Lindholm, Malmö högskola, ”Negotiations of Gender and Class in Hip-Hop in-between Chile and Sweden”

Angelica Falkeling, Malmö, ”Skjortor i bildkonsten”

Per Esben Svelstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, ”Ein homolitterær sittatpraksis i verk av Stefan Zweig og Borghild Krane”

En reaktion på “Sessioner

  1. Pingback: Sessionsindelningen klar! | SKOGH

Kommentarer inaktiverade.