Sista anmälningsdag den 15 april/Sign-up closes April 15

ENGLISH BELOW

Kära konferensdeltagare!

Tiden rinner iväg! Snart är sista anmälningsdagen till konferensen här. Vi vill därför påminna alla om att anmäla sig som tänkt göra så. Särskilt de av er som fått sessioner eller papers accepterade.

För att kunna komma på konferensen måste man även anmäla sig till själva konferensen, även om man fått ett paper eller en session accepterad. Den som inte anmäler sig stryks.

Sista anmälningsdagen är den 15 april, det vill säga onsdag nästa vecka.

Anmälningsformuläret hittar ni här.

Avgift, Disputerade forskare
Reguljär (16 mars -15 april) 1400 SEK

Avgift, Doktorander och studenter
Reguljär (16 mars -15 april) 1000 SEK

Vi ser fram emot ert deltagande på konferensen!
Har du frågor? Mejla konferensarrangörerna på nkghm2015@historia.su.se

Med vänliga hälsningar,
Konferensarrangörerna

****

Time moves swiftly and soon the last day of sign-up is upon us. We, the conference organizers, would like to remind everyone to sign up who has intended to do so.This goes as well for those of you have have had papers or sessions accepted.

In order to attend the conference you must also sign-up for the conference itself, even if you had a paper or session accepted. Those who do not sign-up will have their session or paper slot cancelled.

Sign-up closes on April 15, which is Wednesday next week.  

You can find the sign-up sheet here.

Conference fee, PhD:s
Ordinary fee (March 16-April 15) 1400 SEK

Conference fee, PhD candidates and students
Ordinary fee (March 16-April 15) 1000 SEK

We look forward to your participation at the conference!
Questions? Please email us at nkghm2015@historia.su.se

Sincerely,

The conference organizers

Information till presumptiva konferensdeltagare

ENGLISH BELOW:

Kära konferensdeltagare!

Sista dagen för early-bird anmälan närmare sig och anmälningarna rasslar in i rask takt. Från konferensarrangörernas sida vill vi därför informera om att antalet deltagare till middagen i stadshuset är begränsat och att vid övertal så är det principen först till kvarn som gäller. Vi är positivt överraskade av det stora intresset för konferensen och hoppas kunna leva upp till det.

– Konferensarrangörerna

***

Dear conference participants!

Last day of early-bird sign up is drawing to a close and many of you have been signing-up in the past couple of days, which is really exciting. From the conference organizers we would like to inform you that the number of seats for the dinner at city hall is limited and in case interest outmatch the number of available seats they will be distributed on a first come, first serve basis. We are very excited about the interest for our conference and hope it will live up to all of your expectations,

– The conference organizers

Nu har anmälan öppnat!

English below:

Idag öppnar anmälan till Nordiska Kvinno- och Genushistorikermötet 2015! Information samt länk till anmälan finner ni under fliken Nordiska Kvinno- och Genushistorikermötet 2015 > Anmälan, eller på den här länken. Om ni har frågor eller uppstår problem med er anmälan så mejla till konferensorganisatörerna på nkghm2015@historia.su.se.

De närmsta dagarna kommer det även läggas upp information om de sessioner och individuella papers som accepterats till konferensen.

Vi ser fram emot en spännande konferens i augusti!

– Konferensorganisatörerna

Today the sign-up for the Nordic Gender and History Conference 2015 has opened! Information and a link to the sign-up sheet is available under the header ”Nordiska Kvinno- och Genushistorikermötet 2015 > Anmälan” above, or you can head directly to the correct page through this link. The sign-up sheet is in Swedish so if you require assistance with sign-up or have any other questions regarding your sign-up please email the conference organizers at nkghm2015@historia.su.se.

In the next couple of days the website will be updated with information about accepted sessions and individual papers as well.

We look forward to an exciting conference in August!

– The Conference Organizers

Review of session and paper proposals complete

The conference organizers have now completed review of the submitted session and paper proposals. Those who have submitted papers will be contacted individually. For sessions, only the chair of the session will be contacted.

The conference organizers will work to finalize the session schedule which will be presented on our website during the course of the month of February.

If you’ve submitted a paper or if you chair a session and have not heard from us by February 17 we ask that you contact us at nkghm@historia.su.se. Make sure to give you full name as well as the name of your session or paper.

Registration for the conference opens February 17! Please observe that you must register for the conference regardless of whether you have submitted a paper or a session or not! Early-bird registration is open until March 15. You can find more information under the header ”anmälan”.

Statusrapport från konferensorganisatörerna

Till mötet har en stor mängd intressanta förslag på papers och sessioner inkommit. Tack alla förslagsställare! Vi konferensorganisatörer (conference organizers) har granskat samtliga inkomna papers och sessionsförslag och vi kommer under de två första veckorna i februari ge besked om vilka som antagits. Alla förslagsställare kontaktas per epost. För de som har anmält fullständiga sessioner kommer endast ordförande kontaktas.

Konferenskommittén arbetar samtidigt vidare med att skapa ett konferensschema. Detta kommer att presenteras på hemsidan under februari månad.

Om du som förslagsställare inte har fått ett personligt besked senast den 17 februari ber vi dig att kontakta oss på nkghm2015@historia.su.se. Ange ditt namn och titel på din session eller ditt paper.

Den 17 februari öppnar anmälan till konferensen! Observera att anmälan krävs även för dig som har föreslagit ett paper eller session.  Earlybird-priser gäller fram till 15 mars. Läs mer under fliken ”anmälan”.

***

The conference organizers have received a great many proposals for papers and sessions and would like to extend our gratitude to all who have submitted proposals. The conference organizers have examined all proposals and will be sending out confirmations during the first two weeks of February. Those who have submitted papers will be contacted individually. For sessions, only the chair of the session will be contacted.

The conference organizers will work to finalize the session schedule which will be presented on our website during the course of the month of February.

If you’ve submitted a paper or if you chair a session and have not heard from us by February 17 we ask that you contact us at nkghm2015@historia.su.se. Make sure to give your full name as well as the name of your session or paper.

Registration for the conference opens February 17! Please observe that you must register for the conference regardless of whether you have submitted a paper or a session or not! Early-bird registration is open until March 15. You can find more information under the header ”anmälan”.

God jul från SKOGH

Deadline för paper och sessionsförslag för XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Stockholm 19-21 augusti 2015 är nu nådd. Till mötet har en stor mängd intressanta förslag på papers och sessioner inkommit, vilka speglar den nordiska kvinno- och genushistoriska forskningen i dess mångfald. Senast i februari 2015 hoppas vi kunna presentera ett preliminärt sessionsschema och ge besked om vilka förslag som antagits.

Tack för alla som har skickat in förslag, vi på SKOGH önskar er alla en god jul och gott nytt år!

–––––––––

Deadline for paper and session proposals for the XIth Nordic Women’s and Gender History Conference, in Stockholm, August 19-21, 2015 has been reached. The conference organizers have received many interesting proposals for papers and sessions spanning a broad field of research, and reflecting the diversity of Nordic women’s and gender history research. Decisions will be finalized in early February, 2015, and we hope to be able to present a preliminary session schedule by then.

Thank you to everyone who has sent in proposals, we here at SKOGH wish you all happy holidays and a happy new year!

Deadline for papers and sessions has now passed

Deadline for paper and session proposals for the XIth Nordic Women’s and Gender History Conference, in Stockholm, August 19-21, 2015 has been reached. The conference organizers have received many interesting proposals for papers and sessions spanning a broad field of research, and reflecting the diversity of Nordic women’s and gender history research. Decisions will be finalized in early February, 2015, and we hope to be able to present a preliminary session schedule by then.

SKOGH arrangerar Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 19-21 augusti 2015!

SKOGH är en av arrangörerna till det elfte Nordiska kvinno- och genushistorikermötet, vilket äger rum i Stockholm 19-21 augusti 2015. Konferensen är ett samarbete mellan föreningen SKOGH och Historiska institutionen och Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet samt Institutionen för historia och samtidsstudier och CBEES vid Södertörns högskola.

Nordiska kvinno-och genushistorikermötet är ett etablerat forum för kvinno-, genus, köns- och sexualitetsforskare i de nordiska länderna. Här möts nordiska historiker från olika akademiska discipliner för att presentera och diskutera ny forskning. Den speciella relationen mellan föreningen SKOGH och det Nordiska kvinno- och genushistorikermötet markeras genom att föreningens styrelse brukar bytas i samband med de nordiska konferenserna. Så kommer ske även denna gång: Stockholmstyrelsen leder föreningens verksamhet till och med konferensen och lämnar sedan över till den nya styrelse som väljs under konferensdagarna.

På Nordiska kvinno- och genushistorikermötets flik här på webbplatsen (http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/) finns närmare information om konferensen. Varmt välkomna till det elfte Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 19-21 augusti 2015!

SKOGHs årsmöte 2014 har avhållits

Tack alla ni som medverkade vid SKOGHs halvdagskonferens och årsmöte vid Stockholms universitet 6 oktober 2014! Dagen innehöll spännande föredrag och engagerade diskussioner om läget inom det svenska genushistoriska fältet. I samband med årsmöte gjordes ett fyllnadsval till styrelsen. Den ”nygamla” styrelsen som ska leda föreningens verksamhet ett sista år innan det är dags för den nya styrelseorten (Umeå) att ta vid består av:

Helena Bergman, historia, SU (ordf.)
Annika Berg, (idéhistoriker) historia, SU
Christine Bladh, historia, SH (kassör)
Christina Douglas, historia, SH (vice ordf.)
Mari Eyice, historia, SU
Malin Forshällen, historia, SU
Yulia Gradskova, historia, SU
Anne Hedén, historia, SU
Ulla Manns, (idéhistoriker) genusvetenskap, SH
Kirsti Niskanen, historia, SU
Ale Pålsson, historia, SU
Yvonne Svanström, ekonomisk historia, SU
Helena Tolvhed, historia, SU