Skriftserie

SKOGH:s skriftserie ges ut av Makadam förlag och består av konferensrapporter och andra publikationsrapporter, med fokus på svensk och nordisk kvinno- och genushistoria.

Skriftseriens huvudredaktörer är Ulla Manns, Södertörns högskola, och Fia Sundevall, Stockholms universitet.

SKOGH:s skriftserie, nr 1:

Manns, Ulla & Sundevall, Fia (red.): Methods, interventions, and reflections: report from the 10th Nordic Women’s and Gender History Conference, Bergen, Norway, 9–12 August 2012. Stockholm & Göteborg: Makadam

Tillgänglig i tryckt form från och med 2 juni.